Niemal każdy słyszał o bitcoinie. Jednak nie wszyscy wiedzą, że za tą tajemniczą i niezrozumiałą dla wielu wirtualną walutą stoi nowa, rewolucyjna technologia – łańcuch bloków, czyli blockchain. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach wywrze on ogromny wpływ na gospodarkę i nasze życie (Radziwill, 2018).

Blockchain – technologia, która zmieni świat

wizualizacja blockchain

Blockchain jest bazą danych (Swan, 2015). W przeciwieństwie do tradycyjnych baz, blockchain nie znajduje się w jakiejś instytucji (np. bank, urząd, firma). Nie składa się z papierowych dokumentów, które mogą ulec zniszczeniu w wyniku pożaru. Nie jest też zapisany na dyskach jedynie wybranych komputerów, które są w czyimś posiadaniu, które mogą uleć uszkodzeniu lub przejęciu przez hackera. Blockchain jest bazą bez centrali przechowującej, sterującej i zarządzającej.

Baza danych typu blockchain ma charakter sieci (Yli-Huumo i in., 2016). Uczestnicy sieci przechowują ją na swoich komputerach. Dzięki takiemu rozwiązaniu, cała baza danych jest bezpieczna, bo rozproszona. Żadne dane nie zaginą w przypadku awarii nawet wielu komputerów.

Co więcej, blockchain jest zabezpieczony kryptograficznie. Nikt nie może sfałszować danych wprowadzonych do bazy. Wszelkie wpisy są weryfikowane, zgodnie z przyjętym mechanizmem, np. z użyciem mocy procesorów. Z tym właśnie jest związane określenie, które z pewnością obiło się Wam o uszy – „kopać kryptowaluty”. To właśnie proces kryptograficznego zabezpieczania sieci przy użyciu obliczeń dokonywanych przez komputery. W ten sposób sieć zabezpieczają bardzo silne hasła potwierdzające prawdziwość zapisywanych w bazie danych. Wprowadzenie danych jest procesem nieodwracalnym (Gates, 2017).

Jak widać, tutaj nie ma pośredników, organów zaufania, nadzorców. Nikt się nie pomyli przy wpisywaniu lub weryfikowaniu danych, które są wprowadzane. Nikt nikogo nie oszuka. Sieć działa na zasadzie klient – klient. Nie jest potrzebna centrala, pośrednik. Klienci ufają sobie, gdyż wszystkie operacje są potwierdzane poprzez algorytmy kryptograficzne – przy użyciu kluczy dostępu pasujących do szyfru. Blockchain jest rejestrem w pełni jawnym. Każdy uczestnik sieci widzi informacje o wszystkich wpisach.

Dzięki zastosowaniu kryptografii, blockchain jest odporny na cyberataki. Funkcjonuje bez niczyjej kontroli, zgodnie z pierwotnym zaprogramowaniem. Jest przejrzysty i nikt nie ma na niego wpływu. Nikt nie może go wyłączyć. Będzie istniał tak długo, dopóki choć kilka komputerów będą do niego podłączonych.

Warto wiedzieć, że różnych sieci typu blockchain jest obecnie już setki lub nawet tysiące. Najbardziej znanym z nich jest blockchain bitcoina, inne kryptowaluty mają własne blockchainy (ethereum, eos, ripple). Jednak płatności to tylko jedno z wielu zastosowań tej nowatorskiej technologii.

przelew za pomocą blockchain

Przykłady zastosowań blockchain

Przelewy międzynarodowe

Wysyłając koledze pieniądze, najpierw dajemy je pośrednikowi, np. bankowi. Nasz bank wysyła je do banku kolegi, a dopiero ten drugi przesyła je naszemu odbiorcy. Proces ten sprawia, że tradycyjne przelewy trwają nawet kilka dni. Do tego są drogie, gdyż na pośrednictwie zarabiają banki. W dodatku, mogą się one pomylić, np. wysyłając kwotę niewłaściwej wartości.

Kryptowaluty nie znają granic państwowych – zupełnie jak wiadomości e-mail. Nie ma różnicy, czy wysyłamy wiadomość do kolegi z pokoju czy z drugiego końca świata. Jednak nawet e-maile trafiają do odbiorcy przez pośredników – serwery usług pocztowych – analogicznie jak w tradycyjnej bankowości. Więc jak wygląda przesłanie kryptowaluty?

Nigdzie się nie logujemy, zatem awaria żadnego serwera, przerwa techniczna operatora czy upadek banku nam nie grozi. Nigdy nikt nie ograniczy nam dostępu do naszego konta.

Jak działa blockchain w praktyce?

Stan naszego konta jest zapisany w danym blockchainie (czyli bazie danych waluty, którą chcemy przesłać). W nim również zapisane oraz w pełni jawne są wszystkie operacje (wpłaty, wypłaty), jakie kiedykolwiek wykonaliśmy. Nie ma możliwości oszukać lub pomylić stan konta. Co więcej, liczba wszystkich monet w obiegu jest również w pełni jawna i z góry określona. Wiadomo także doskonale, na którym portfelu znajduje się aktualnie ile monet. Nie wiemy natomiast, kto jest w posiadaniu danego konta.

Chcąc wykonać przelew, wysłać środki z naszego konta na inne konto, musimy podpisać transakcję naszym kluczem prywatnym, czyli kryptograficznym dowodem własności. Jest on narzędziem autoryzującym transakcję. Potwierdzającym, że konto należy do nas i możemy dysponować środkami zgromadzonymi na nim.

Nie ma pośrednika, więc w wypadku utraty klucza prywatnego, nikt nam go nie przypomni. Nie ma infolinii, pod którą możemy zadzwonić. Nie ma opcji, aby zresetować taki klucz i odzyskać dostęp do środków. Nasze środki są tylko w naszych rękach i nikogo więcej. Sami jesteśmy swoim „bankiem” (Peters i Panayi, 2016).

Informacja o przelewie środków z naszego konta na inne konto jest zapisywana w łańcuchu bloków. Jest ona nieodwracalna. Środki wędrują na adres, który podaliśmy. Blok zostaje „wykopany” zgodnie z mechanizmem konsensusu danego blockchaina. Zero pośredników. Bezpośrednio z jednego adresu wysyłamy środki na inny adres, a transfer jest zakodowany przy użyciu metod kryptograficznych. Blockchain działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeżeli jest w pełni zdecentralizowany, nie ma przerw ani awarii. Opłata za przelew najczęściej jest dużo niższa, niż w tradycyjnej bankowości. Trafia ona do górników, którzy użyczyli swojej mocy obliczeniowej do zabezpieczenia kryptograficznego transakcji. Niektóre blockchainy pozwalają na darmowy transfer środków (np. nano).

Mikropłatności

Chcesz komuś oddać 47 groszy? Nie zrobisz tego przelewem bankowym, bo zapłacisz 2 zł za przelew.

Kryptowaluty oferują nowy wymiar mikropłatności. Nie tylko pozwalają na przesyłanie setnych części grosza, ale w dodatku pozwalają na automatyczne przesyłanie środków po spełnieniu pewnych warunków, zapisanych w „inteligentnej umowie”.

Dzięki zastosowaniu technologii blockchain, przykładowo bloger może otrzymywać wynagrodzenie za każde wyświetlenie reklamy na jego stronie. Jedno wyświetlenie bloga – ekwiwalent jednej setnej grosza trafia na jego konto w czasie rzeczywistym, od razu po wyświetleniu. Nie ma pośredników, którzy mogą się nie wywiązać z umowy. Nie ma konieczności tworzenia miesięcznych rozliczeń, zestawień, nie ma prowizji pośredników i ton faktur. Wszystko jest zautomatyzowane, zdecentralizowane, bezpieczne i niezawodne.

Handel p2p, np. energią elektryczną

Masz na dachu panele fotowoltaiczne. W słoneczny dzień nie zużywasz całego wyprodukowanego prądu, więc pozwalasz korzystać z niego sąsiadowi. Sąsiad ma wiatrak i w wietrzny dzień pozwala Tobie wykorzystywać jego moc nadmiarową. Jak się sprawiedliwie rozliczyć? Np. poprzez zastosowanie technologii blockchain. Automatycznie na Wasze konta może być przesyłana lub pobierana ustalona ilość monet za każdą zużytą tysięczną watogodziny prądu. W ten sposób mogą funkcjonować całe osiedla i miasta. Nie potrzeba pośredników, którzy będą na tym zarabiać i urzędników, którzy sprawdzać stan liczników i obliczać bilans miesięczny. Wystarczy blockchain i sieć przesyłowa z odpowiednio dostosowanymi licznikami (Mengelkamp i in., 2018). Co więcej, zastosowanie technologii blockchain może pozwolić na bardziej zaawansowane monitorowanie obrotu energią w całej sieci, przynosząc większą wydajność i oszczędności (Aitzhan i Svetinovic, 2018).

Podobnych zastosowań w różnych branżach może być wiele, np. w IoT (internet rzeczy). Samochód może samodzielnie i automatycznie rozliczać się z operatorem płatnego odcinka autostrady, parkingu lub stacją zasilania…

Umowy, księgi wieczyste

Nie potrzeba instytucji zaufania, która potwierdzi zawarcie umowy. Zawód notariusza, a także wiele urzędów mogą wkrótce okazać się niepotrzebne. Umowy możemy zawierać poprzez zapisy w rejestrze rozproszonym, czyli blockchainie. Kto jest właścicielem danej nieruchomości lub samochodu? Kto od kogo ją kupił i kiedy? Sprawdzić można w jawnej bazie danych. Wszystko jasne, dostępne i nie do podrobienia, tak samo jak transakcje w podanym wyżej przykładzie transferów międzynarodowych.

Takich zastosowań blockchainu w codziennym życiu, przemyśle, usługach, rynkach finansowych, czy edukacji (Chen i in., 2018) moglibyśmy mnożyć. Powyższe przykłady stanowią jedynie zarys obrazu świata, który za moment stanie się naszą codziennością…

Podsumowanie

Baza danych, która wisi gdzieś w chmurze, lecz nie na serwerze, który w każdej chwili może wyłączyć jego właściciel, ale jest rozproszona, zdecentralizowana, czyli niezależna, jest rewolucyjną technologią przyszłości. Może zmienić nasze życie tak, jak kiedyś zmienił go internet. W tym wypadku, będzie miała ona duży wpływ na ekonomię, z jednej strony ograniczającą potrzebę wielu współcześnie istniejących zawodów, z drugiej usprawniając działanie w wielu obszarach gospodarki.

Referencje:

Aitzhan, N.Z., Svetinovic, D., 2018. Security and Privacy in Decentralized Energy Trading Through Multi-Signatures, Blockchain and Anonymous Messaging Streams. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 15, 840–852. https://doi.org/10.1109/TDSC.2016.2616861

Chen, G., Xu, B., Lu, M., Chen, N.-S., 2018. Exploring blockchain technology and its potential applications for education. Smart Learning Environments 5, 1. https://doi.org/10.1186/s40561-017-0050-x

Gates, M., 2017. Blockchain. Ultimate guide to understanding blockchain bitcoin cryptocurrencies smart-contracts and the future of money. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Ichikawa, H., Kobayashi, A., 2018. Messaging Protocol for Relaying Messages between Participants with Autonomous Distributed Blockchain Propagation, Proceedings – 2017 5th International Symposium on Computing and Networking, CANDAR 2017. https://doi.org/10.1109/CANDAR.2017.50

Mengelkamp, E., Gärttner, J., Rock, K., Kessler, S., Orsini, L., Weinhardt, C., 2018. Designing microgrid energy markets: A case study: The Brooklyn Microgrid. Applied Energy 210, 870–880. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.06.054

Peters, G.W., Panayi, E., 2016. Understanding Modern Banking Ledgers Through Blockchain Technologies: Future of Transaction Processing and Smart Contracts on the Internet of Money, w: Tasca, P., Aste, T., Pelizzon, L., Perony, N. (red.). Banking Beyond Banks and Money. Springer International Publishing, Cham, s. 239–278. https://doi.org/10.1007/978-3-319-42448-4_13

Radziwill, N., 2018. Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World. Quality Management Journal 25, 64–65. https://doi.org/10.1080/10686967.2018.1404373

Yli-Huumo, J., Ko, D., Choi, S., Park, S., Smolander, K., 2016. Where is current research on Blockchain technology? – A systematic review. PLoS ONE 11(10), e0163477. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0163477

Blockchain – co to jest?
5 (100%) 15 votes

Pozostaw komentarz

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Realizacja Scythe Studio © 2018.

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters