Śledź nas na lub dołącz do naszego

Zarówno technologia blockchain, jak i sztuczna inteligencja budzą wiele kontrowersji, a jednocześnie żywi się w związku z nimi wiele nadziei – stanowią bowiem ważne wsparcie dla wielu obszarów funkcjonowania człowieka.

Dotychczas rozpatrywano je jednak osobno.

Dopiero niedawno podjęto próby połączenia łańcuchów bloków ze sztuczną inteligencją (AI), celem opracowania jeszcze skuteczniejszych rozwiązań w biznesie i wielu innych dziedzinach.

Zobacz również: Matrix AI Network – Blockchain 3.0

Wspólne obszary zastosowania

O technologii blockchain zrobiło się ostatnio naprawdę głośno, przede wszystkim w kontekście kryptowalut, Security Token Offering oraz wszelkich innych form cyfrowego obrotu środkami i cyfrowych transakcji. Łańcuchy bloków mają bowiem różne zastosowania związane ze śledzeniem transakcji w księdze publicznej.

Tak samo jak sztuczna inteligencja, blockchain jest technologią wysoce złożoną, a co za tym obie one mogą wywrzeć duży wpływ na przestrzeń biznesową.

Obecnie możemy obserwować jej intensywny rozwój – aplikacje oparte na łańcuchach bloków wykorzystuje się w wielu różnych branżach celem dystrybucji i zabezpieczenia transakcji.

Połączenie możliwości blockchain i sztucznej inteligencji może otworzyć zupełnie nowe możliwości, a aktualnie jest ono ukierunkowane na takie obszary jak modele prognostyczne crowdsourcingu, fundusze hedgingowe, czy też platformy inwestycyjne.

Nie mniej jednak wielu ekspertów zaleca zachowanie dużej ostrożności na tym polu, a przede wszystkim zawsze powinno się mieć na uwadze specyfikę i charakter funkcjonowania danej firm, nim zapadnie decyzja o wdrożeniu w niej technologii blockchain wespół ze sztuczną inteligencją.

Póki co połączenie obu technologii i ich zastosowanie w biznesie pozostają w fazie eksperymentalnej, a na rzeczywiste rezultaty tej kooperacji przyjdzie jeszcze trochę poczekać.

Zobacz również: Neptune.ml celuje w machine learning

Obiecujące połączenie sił – przykłady łączenia obu technologii (Sztuczna Inteligencja & Blockchain)

Przyglądając się czynionym próbom zastosowania sztucznej inteligencji wespół z technologią blockchain, które dokonują się w różnych branżach, nasuwa się wniosek, że sztuczna inteligencja w połączeniu  z łańcuchami bloków, to coś więcej niż tylko uczenie maszynowe, z którym w pierwszej kolejności kojarzona jest AI. Proces tej integracji jest bowiem o wiele bardziej złożony.


Jednym przykładów połączenia zastosowania sztucznej inteligencji w połączeniu z technologią blockchain, jest stacjonująca w Amsterdamie organizacja SingularityNET, uznająca się za zdecentralizowany rynek algorytmów AI.

Zarządza ona innowacyjną platformą służącą oferowaniu usług opartych na sztucznej inteligencji.

Płatność za nie realizowana jest w kryptowalucie SingularityNET, określanej mianem „tokenów sztucznej inteligencji”.

Zdaniem przedstawicieli organizacji zastosowanie technologii blockchain,  a dokładnie inteligentnych kontraktów, sprzyja wymianie pomiędzy uczestnikami rynku.

Firma oferuje takie produkty jak interfejsy API, oprogramowania, a także bazujący na sztucznej inteligencji sprzęt, które mogą być następnie z powodzeniem wykorzystywane w tworzeniu i sprzedaży takich usług jak przetwarzanie obrazu i języka czy specjalne zestawy szkoleniowe AI.


Kolejnym przykładem integracji blockchain ze sztuczną inteligencją jest organizacja o charakterze non-profit DeeoBrain Chain z siedzibą w Singapurze.

Firma wykorzystuje łańcuchy bloków oraz sztuczną inteligencję w pracach nad rozproszoną platformą obliczeniową AI, tworząc przy tym sieć, której uczestnicy przynależą do poszczególnych, mniejszych lub średnich, węzłów szkoleniowych.

Aby dołączyć do systemu, konieczne jest zainstalowanie oprogramowania DBC, które automatycznie przypisuje użytkownika do konkretnego węzła.

Ponadto oprogramowanie to może być również używane, zarówno przez programistów, jak i firmy, w celu udostępniania zbiorów, a także jako platforma transakcyjna służąca do udostępniania sztucznych sieci neuronowych, aczkolwiek na chwilę obecną firma nie odnotowała jeszcze żadnych mierzalnych wyników.

Warto natomiast wspomnieć, że DeepBrain Chain nawiązał współpracę z SingularityNET, udostępniając jej możliwość korzystania z oprogramowania DBC.


Dalej wymienić należy firmę Numerai, przynależącą do funduszu hedgingowego, stworzonego w celu opracowywania modeli prognozowania oraz strategii handlowych.

Z inicjatywy tej organizacji, regularnie co tydzień odbywają się konkursy naukowe, których uczestnicy prezentują prognozowane wyniki funduszy hedgingowych na najbliższe dni.

Zwycięzcy nagradzani są tokenami Ethereum.

Pracownicy Numerai zestawiają każdego tygodnia funkcje najbardziej obiecujących modeli, co ma na celu stworzenie zbiorowego modelu sztucznej inteligencji. Jego zadaniem jest kontrolowanie strategii inwestycyjnej kapitałów hedgingowych funduszy Numerai.


Jeszcze innym przykładem łączenia technologii blockchain ze sztuczną inteligencją są platformy zarządzania inwestycjami, takie jak chociażby stacjonująca w Luksemburgu firma Peculium.

Jest to platforma oszczędnościowo-inwestycyjna, wpierająca inwestorów w automatycznym zarządzaniu portfelami kryptowalut.

Z usług mogą skorzystać zarówno inwestorzy indywidualni, traderzy, maklerzy giełdowi, jak większe korporacje. Peculium stworzyło bazujący na sztucznej inteligencji projekt o nazwie AIEVE, pełniący funkcję doradcy wykorzystującego zautomatyzowane uczenie maszynowe.

Narzędziem inwestycyjnym firmy jest platforma Altreus, umożlwiająca przegląd inteligentnych kontraktów.

Sztuczna inteligencja i blockchain – wspólna przyszłość?

Póki ciężko jest mówić o jakichkolwiek spektakularnych efektach połączenia technologii blockchain ze sztuczną inteligencją.

Wielu przedstawicieli biznesu nie posiada jeszcze pełni wiedzy o możliwościach wykorzystania AI, nie wspominając o połączeniu jej z łańcuchami bloków.

Niemniej jednak wiele wskazuje na to, że jednoczesne zastosowanie obu technologii sprzyjać będzie rozwiązaniu największych problemów biznesowych B2B. Ponadto sami producenci AI mogą czerpać wiele korzyści z technologii blockchain, jak i sztuczna inteligencja może być ważnym wsparciem dla projektów opartych na blockchainie.  

Zobacz również: Darmowe Szkolenie. Kryptowaluty – jak zacząć i przetrwać? Kurs dla każdego. Podobne kursy oferowane są nawet za kilka tysięcy złotych!

5/5 - (8 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters