Śledź nas na lub dołącz do naszego

Czym jest SunContract SNC i jak działa platforma?

SunContract to platforma handlu energią oparta na technologii blockchain. Umożliwiająca użytkownikom handel bezpośrednio energią (kupuj i sprzedawaj) bez potrzeby udziału osób trzecich. Firma SunContract koncentruje się wyłącznie na odnawialnych źródłach energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, a także wykorzystywaniu energii geotermalnej i biomasy.

Co to oznacza dla konsumenta?

Dzięki ustanowieniu wolnego rynku użytkownik uzyska znaczną oszczędność kosztów. W Słowenii SunContract SNC współpracuje z SONCE New Energy Ltd. od 2017 r., Co gwarantuje standardową cenę rynkową po zawarciu umowy. Zapobiega to wahaniom cen i porozumieniom szkodzącym konsumentom.
Wykorzystując technologię blockchain i tzw. Inteligentne kontrakty, platforma SNC pozwala uniknąć niepotrzebnych pośredników, dzięki temu dostarcza tańszą energię elektryczną. Platforma jest w użyciu od kwietnia 2018 r. Użytkownicy mogą zaoszczędzić od 20 do 35 procent w porównaniu do konwencjonalnych źródeł energii i istniejących dostawców energii. Dzięki różnym partnerstwom SunContract może korzystać z istniejących sieci energetycznych lub infrastruktury, umożliwiając każdemu (obecnie tylko w Słowenii) niezależne kupowanie lub sprzedaż energii elektrycznej. Wkrótce platforma będzie dostępna we Włoszech. Inne kraje z UE i spoza UE są w trakcie opracowywania.

Jak działa platforma SunContract SNC dla osób niepowiązanych z blockchain?

Użytkownik może wygodnie zalogować się w domu na platformie SunContract.org. Tam zawiera umowę z SONCE Ltd i “Grupą Bilansową” SunContract. Tymczasem SONCE Ltd zapewnia sprawną obsługę rozwiązania umowy z poprzednim dostawcą i od tego momentu działa jako nowy partner w zakresie energii elektrycznej. W umowie ustalana jest cena maksymalna, wokół której można teraz kupić w dowolnym momencie energię na platformie SunContract firmy SONCE Ltd.

Użytkownik doładowuje swoje konto 2000 tokenu SNC  bezpośrednio na platformie za pośrednictwem przelewu SEPA, a następnie może natychmiast kupić taniej energie elektryczną. Ustalona umownie stała cena SONCE Ltd gwarantuje stabilną cenę, a tym samym cenę maksymalną.

Rynek energii w chwili obecnej

Globalne inwestycje w energię odnawialną wzrosły gwałtownie w ciągu ostatniego roku i znacznie przekraczają inwestycje w paliwa kopalne, wynika z raportu ONZ.
Ponieważ ceny technologii w sektorze energii odnawialnej stale spadają, tak zwana zielona energia stała się coraz bardziej atrakcyjną perspektywą. W 2017 r. Chiny były zdecydowanie największym na świecie inwestorem w energię odnawialną. Prawie połowa infrastruktury uruchomionej w 2017 r. Znajduje się w Republice Chińskiej. Wynika to głównie z ogromnej promocji energii słonecznej. Chiny zainwestowały prawie jedną piątą więcej niż w roku poprzednim. Inne kraje, w tym Australia, Szwecja i Meksyk, dokonały ponad dwukrotnie więcej inwestycji w tym sektorze. Ze względu na stały wzrost liczby ludności i związany z tym wzrost zużycia energii, coraz ważniejsza staje się potrzeba przejścia na odnawialne źródła energii.

W ciągu ostatniej dekady wiele strategicznych inwestycji zwiększyło udział energii odnawialnej w globalnym zużyciu energii z 5% do 12%. Już w ubiegłym roku inwestycje te umożliwiły uniknięcie globalnej emisji około 1,8 gigaton dwutlenku węgla. To w przybliżeniu odpowiada emisji CO2 całego systemu ruchu w USA. Na przykład, jeśli spojrzeć na badania z Rocky Mountain Institute w Colorado i ich prognozy na rysunku poniżej, można zauważyć, że w 2015 r. Około 15% całkowitej energii produkowanej w USA pochodziło z wiatru i energii słonecznej. Oczekuje się, że do roku 2050 będzie to około 71%. Dodanie większej ilości odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wodna, geotermalna i biomasa, może zwiększyć ją do 80%.

Energia odnawialna w Europie

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie energii odnawialnej określa ogólną politykę produkcji energii ze źródeł odnawialnych w UE. Domaga się, aby państwa członkowskie pokrywały co najmniej 20% całkowitych potrzeb energetycznych z odnawialnymi źródłami energii do 2020 r.. Wszystkie kraje UE muszą również zapewnić, aby co najmniej 10% ich paliw pochodziło ze źródeł odnawialnych do 2020 r. W dniu 30 listopada 2016 r. Komisja opublikowała wniosek dotyczący zmienionej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, aby uczynić UE światowym liderem w dziedzinie energii odnawialnej. Ma to zapewnić, że do 2030 r. Co najmniej 27% energii będzie pochodzić z energii odnawialnej. W czerwcu 2018 r. Cel został zwiększony do 32%. Niniejsza dyrektywa określa krajowe cele w zakresie energii odnawialnej, biorąc pod uwagę punkt wyjścia i pełny potencjał tego rynku. Skorygowane cele wahają się od niskiego na poziomie powyżej 10% na Malcie do maksymalnie 49% w Szwecji.

Problem

Zmiany klimatyczne to jedno z największych wyzwań, przed jakimi kiedykolwiek stanęliśmy. Jednym z głównych powodów tego jest uzależnienie od paliw kopalnych. Spalanie ropy naftowej, węgla i innych paliw kopalnych w celu produkcji energii jest mało efektywne i powoduje ogromną ilość emisji CO2 i innych szkodliwych gazów. Zbyt wysokie stężenie tych gazów w atmosferze powoduje efekt cieplarniany.
Wykorzystanie paliw kopalnianych i wynikające z nich emisje prowadzą do drugiego głównego problemu w branży energetycznej: centralizacji źródeł energii i dostawców. Ze względu na monopolistyczną pozycję wielu dużych korporacji, ceny energii podnoszone są według stopniowego “niedoboru”. W skali międzynarodowej sama energia stanowi tylko jedną trzecią faktycznej ceny energii elektrycznej. Pozostałe koszty składają się z różnych opłat.

SunContract rozwiązaniem problemu?

Technologia Blockchain umożliwia niezależnym producentom energii elektrycznej i konsumentom łączenie się w sieć poprzez “smart contrach (inteligentna umowa)” za pośrednictwem puli SunContract. Celem inteligentnej umowy jest zapewnienie bezpieczeństwa, które jest większe niż tradycyjne prawo umów.

Łącząc sektor energetyczny z blockchain, powstaje wiele nowych możliwości pod względem optymalizacji, przejrzystości i opłacalnego wykorzystania, a ostatecznie znajduje to odzwierciedlenie w cenie jaką użytkownik płaci za energię.

W kwietniu 2018 r. Platforma SunContract została uruchomiona w Słowenii i od tego czasu każdy mieszkaniec może zalogować się na platformie i kupować lub sprzedawać energię elektryczną między sobą.

W porównaniu z innymi dostawcami energii, użytkownik korzystający z platformy płaci o  20 do 35% mniej za energie elektryczną.

Eksperci na całym świecie zgadzają się: obecnie spalanie paliw kopalnych w takim stopniu nie jest już konieczne; Nie musimy niepotrzebnie obciążać naszego środowiska. Obecnie istnieją o wiele bardziej przyjazne dla środowiska metody pozyskiwania energii .

Energia słoneczna i wiatrowa są powszechnie znane, ale prawdziwy potencjał tych technologii pozostaje w dużej mierze niewykorzystany.

Aby móc zaspokoić potrzeby energetyczne użytkowników, istnieją kontrakty między SunContract i krajowymi dostawcami energii, którzy mogą dostarczać energię elektryczną, a tym samym maksymalnie ograniczyć cenę energii elektrycznej. W przypadku płatności na platformie wykorzystywany jest token cyfrowy (SNC) SunContract, który zawiera zautomatyzowany proces / umowę (Smart Contract), a zatem użytkownik rezygnuje z konieczności pośrednika. Platforma umożliwia dokładne śledzenie zużycia energi za pomocą czytelnych wykresów.

suncontract-snc

Rozwój przyszłości SunContract SNC

Gregor Novak i Mojca Bajec rozpoczęli projekt w 2016 roku z małym zespołem. W miarę rozwoju zespół powiększył się z dziesięciu do ponad 25 osób, a do końca 2018 roku ma się liczyć prawie 50 osób. Poza tym SunContract jest wspierany przez ponad dziesięciu ekspertów ds. Energii i Blockchain.

Zespół rozumie, że łączność jest bardzo ważna, dlatego stale rozmawiają z potencjalnymi partnerami i odwiedzają wydarzenia branżowe na całym świecie. (Szczyt Solar Tech w Portugalii i “Digital Solar & Storage” w Monachium są oczekiwane ze szczególnym podekscytowaniem ze strony społeczności). Pod koniec lipca zespół NEM Blockchain i firma zajmująca się technologią rakietową rozmawiały o współpracy. Niestety, na razie, ze względu na N.D.A (Umowa poufności) Szczegóły nie mogą zostać ujawnione

Wiele nowych partnerstw biznesowych planuje się w styczniu 2019 r.

Pod koniec czerwca firma SunContract została przedstawiona Komisji Europejskiej, ONZ i wielu innym krajom na całym świecie. W rozmowach z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marosem Šefčovičem stało się jasne, że prawodawstwo UE zapewnia doskonałe warunki do przystosowania platformy SunContract.

Na wykładzie przed komisją ONZ opinie były zawsze pozytywne. Współpraca na kontynencie afrykańskim została oficjalnie potwierdzona. Firma SunContract otrzymała również wnioski od Ameryki Łacińskiej, Azji i innych krajów z Europy. Po bardzo interesujących i pionierskich spotkaniach we Włoszech, firma SunContract bardzo pozytywnie ocenia położenie Włoch jako kolejnego celu na europejskim rynku.

Portugalia, Belgia, Polska i Ukraina to tylko kilka więcej osób zainteresowanych UE. 

Eurasian Blockchain Hub, z siedzibą w Lublanie, został otwarty pod koniec lipca.

Chiny, Malezja i Japonia wyraziły zainteresowanie i chcą przetestować usługę SunContract i dokonać przeglądu ram prawnych dla wdrożenia.

Kolejnym obszarem o wysokim priorytecie w SunContract jest sektor pojazdów elektrycznych. Stosunkowo młoda gałąź e-mobilności również umożliwia i wymaga odpowiedniej elastyczności. W szczególności partnerstwo z Microsoftem powinno w niektórych obszarach dawać możliwość skrócenia faz rozwoju z kilku miesięcy do kilku dni, a tym samym aktywnie wspierać SunContract przy jego wdrażaniu.

SunContract współpracuje z ponad 30 partnerami w całej Europie, aby rozwiązać problem niewymiarowej infrastruktury komunikacyjnej. Niestety dokładny harmonogram nie jest obecnie znany, jednak wygląda na to, że chodzi o przekształcanie prywatnych domów w tak zwane “stacje transformatorowe”, aby ładowanie akumulatorów było niezależne od siebie.

Ładowanie i płatność odbywają się automatycznie w czasie rzeczywistym i nie wymagają bezpośredniego kontaktu między producentem a użytkownikiem. W niektórych przypadkach konieczne jest dostosowanie prawnych warunków ramowych, ale nawet tutaj duże zainteresowanie wyraziły różne organizacje i członkowie rządu.

Od wprowadzenia na platformie metody płatności SEPA użytkownicy bez głębokiej wiedzy technicznej z blockchain mogą korzystać z platformy i jej zalet. Użytkownik kupuje tokeny SNC bezpośrednio na platformie w euro i nie jest już zmuszany do korzystania z cyfrowych platform handlowych (giełd), aby je zdobyć.

Wdrożenie SEPA doprowadziło do podpisania wielu nowych kontraktów w krótkim czasie.

W wywiadzie udzielonym na początku lipca zespół SNC stwierdził, że do tej pory liczba użytkowników platformy równa jest liczbie mieszkańców jednej wioski w Słowenii. Pod koniec lipca była to już wielkość dwóch wiosek. Dokładniejsze liczby nie są jeszcze znane, ale zostaną opublikowane przed końcem roku. Celem jest uzyskanie liczby użytkowników równej średniej liczbie mieszkańców słoweńskiego miasta do końca roku 2018.

Ponadto SunContract jest aktywny w dziedzinie magazynowania energii.

Po długim okresie oczekiwania pierwszy duży magazyn energii w regionie lub nawet największy w Słowenii,  najprawdopodobniej uruchomiony będzie w styczniu 2019 r.  Jego moc będzie wynosić pół megawata, podczas gdy pojemność będzie wynosić jedną megawatogodzinę. Magazyn energii ładowany będzie przez użytkowników platformy, a także przez nich używany . Celem jest zapewnienie niższej ceny poprzez stabilność i podaż. Niestety, nazwa dostawcy urządzenia do magazynowania energii może nie zostać opublikowana z powodu NDA, ale powinna być wielką niespodzianką.

Wartość tokena SunContract SNC?

SunContract zarabia średnio na użytkowniku na platformie 0,5 € – 0,8 € miesięcznie.

Celem projektu jest posiadanie ponad 100 000 użytkowników do końca 2020 roku. Co więcej, nadzieje są wysokie, że za kilka lat pojawi się kilka milionów użytkowników.

Kapitalizacja rynkowa (stan na 6 sierpnia 2018) 6 647 782 USD Cena za token 0,055502 Istnieje łącznie 129 707 503 żetonów SNC, 119 777 804 tych żetonów znajduje się już w obiegu.

Jak wspomniano powyżej, realistycznym celem na koniec 2018 roku jest posiadanie bazy użytkowników na platformie jednego przeciętnego miasta w Słowenii. Ponieważ liczba ta waha się od 11 000 do 224 000 mieszkańców, szacujemy, że w poniższym przykładzie przybliżona liczba 40 000 użytkowników.

Przypominamy, że przy aktualnej wartości tokena użytkownik musi przechowywać 2000 tokenów (100-150 €) na platformie, aby z niego korzystać.

W rezultacie możliwe jest obliczenie: 40 000 (użytkowników) x 2000 (tokenów) = 80 000 000 tokenów – To by oznaczało, że 80 000 000 tokenów jest już potrzebnych i dlatego nie można ich już sprzedawać na giełdach (Huobi itp.).

Odpowiada to około 67% wszystkich tokenów SNC, które nie “krążą”.

Zgodnie z “prawem podaży i popytu” połączenie rosnącego popytu i malejącej podaży zwiększy wartość tokena SNC.

Wraz ze wzrostem wartości tokena SNC będziesz musiał również przechowywać mniej ich na platformie, co zapewni, że zawsze będzie dostępna pewna ilość i że system będzie dalej się rozwijał.

W dzisiejszych czasach wiele nowych domów jest wyposażonych w możliwość samodzielnego wytwarzania zielonej energii. SunContract zapewnia efektywne wykorzystanie tego rozszerzenia.

Kolejną zaletą tokenów jest to, że otrzymuje się zniżki na zakup różnych paneli słonecznych, pomp grzewczych, wyłącznie dla użytkowników, którzy używają tokenów SNC jako środka płatniczego.

Niestety, jest to możliwe tylko w Słowenii w chwili pisania tego tekstu, jednak ponieważ platforma rośnie na całym świecie, oczekuje się, że ta usługa będzie wkrótce dostępna również w innych krajach.

Wniosek

Chciałbym powiedzieć, że poświęciłem wiele uwagi firmie SunContract od czasu ICO, szczególnie w zakresie wdrażania produktu. Od początku projektu zespół był w stanie dotrzymać wszystkich terminów i zrealizować wszystkie obietnice. Jak wspomniano, często niektóre nowe informacje mogą nie zostać jeszcze opublikowane z powodu NDA (umowa o zachowaniu poufności). Ale zespół i społeczność z niecierpliwością czekają na rok 2019, ponieważ wiele rocznych umów z dostawcami energii wygasa na początku roku, a zatem może nastąpić przejście na SNC.
Zespół jest aktywnie reprezentowany na wszystkich znanych platformach społecznościowych i dąży do utrzymania kultury i komunikacji ze społecznością na jak najwyższym poziomie.

Opracowanie: Łukasz Czarnota

4.5/5 - (20 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters