Śledź nas na lub dołącz do naszego

Sztuczna inteligencja i maszynowe uczenie znalazły już zastosowanie w wielu obszarach funkcjonowania człowieka. Wiele wskazuje na to, że dzięki nowoczesnym technologiom usprawniony zostanie także system opieki zdrowotnej.

Blockchain i SI a opieka zdrowotna

Tak samo jak technologii blockchain, coraz większe znaczenie przypisuje się także sztucznej inteligencji. Okazuje się, że obie technologie mogą znaleźć zastosowanie w służbie zdrowia, jednak pytanie, czy oczekiwania z nimi związane nie są zbyt wygórowane?

Oczywiście, nie należy negować, że wiążą się one z licznymi korzyściami dla systemu opieki zdrowotnej, jednak nie należy ich traktować jako panaceum na wszystkie problemy.

Przynajmniej jeszcze nie teraz.

Wdrażanie łańcuchów bloków w system opieki zdrowotnej jest procesem niestety dość czasochłonnym. Biorąc za przykład chociażby system amerykański, to nie tylko istnieje w nim wiele rozbieżności, ale odznacza się on mnogością danych wejściowych i zmiennych. Tymczasem, aby mógł on zostać zintegrowany z blockchainem, musi zajść pełna zgodność danych.

Analogicznie rzecz ma się w przypadku sztucznej inteligencji.

Nie oznacza to jednak, że technologie te nie znajdą zastosowania w służbie zdrowia, a wręcz przeciwnie. Wiele wskazuje na to, że pozwolą one wprowadzić istotne zmiany w tym obszarze. Zarówno sztuczna inteligencja, jak i blockchain zdają się wyznaczać drogę, którą należy podążać, aby uprawnić funkcjonowanie systemów zdrowotnych, a co za tym idzie zapewnić wyższą jakość usług.  Proces ten wymaga jednak jeszcze trochę czasu.

Szanse i trudności

Pojęcie sztucznej inteligencji jest dziś powszechnie stosowane, a coraz częściej, za sprawą takich rozwiązań jak chociażby usługi telemedyczne (które nabrały szczególnego znaczenia w czasie pandemii), utożsamia się je również ze służbą zdrowia.

Niemniej jednak nie zawsze termin ten jest poprawnie rozumiany, a często traktowany jest jako synonim uczenia maszynowego, będącego zaledwie jednym z wielu komponentów SI. Uczenie maszynowe nie dostarcza maszynom gotowych instrukcji, a wyznacza wzorce większym grupom danych. Co więcej ogromne znaczenie ma w jego przypadku to, aby powstające algorytmy były zgodne z aktualną wiedzą, a nie jest to najłatwiejsze zadanie. Jeżeli komputer zostanie „przeszkolony” w zły sposób, a dane wejściowe nie będą poprawne, wówczas uzyskane wyniki mogą być niedokładne lub zafałszowane.

Sztuczna inteligencja tworzy potężny potencjał, który jest w stanie zrewolucjonizować służbę zdrowie. Wszystko leży jednak w rękach specjalistów projektujących algorytmy.

Od ich poprawności zależy bowiem, jak już wspominano, poprawność wyników. Kwestia ta nabiera jeszcze większej wagi w przypadku służby zdrowia – cena za błędny protokół jest w tym przypadku znacznie większa niż w przypadku sfery biznesowej, bowiem na szali leży zdrowie i bezpieczeństwo, a niekiedy nawet życie pacjentów.

Dlatego wdrażanie SI do systemów opieki zdrowotnej powinno opierać się na jasnym przekazywaniu oczekiwań naukowcom odpowiedzialnym za dane, ich czystości i przejrzystości oraz na skalowalności.

Rate this post

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters