Śledź nas na lub dołącz do naszego

Biuro patentowe w Indiach prowadzi prace nad zastosowaniem w swojej działalności technologii blockchain, AI oraz IoT. Choć proces jest dopiero na początkowym etapie, to przed podmiotami patentowymi otwierają się zupełnie nowe możliwości.

Blockchain w sferze patentów

W ostatnim czasie wyraźnie wzrosło zainteresowanie zarówno technologią blockchain, jak i sztuczną inteligencją. Łańcuchy bloków znalazły szereg zastosowań, począwszy od śledzenia własności, po weryfikację transakcji sprzedaży, a nawet sprawdzanie legalności sprzedaży aktywów.

Wykorzystaniem blockchaina zainteresowała się również branża patentowa.

Jako przykłady można wymienić tu m.in. estońską firmę Agrello, pracującą nad wdrożeniem blockchaina w proces tworzenia inteligentnych kontraktów, firmę Binded, zaangażowaną w działania mające na celu wykorzystanie łańcuchów bloków jako dowód praw autorskich, a także firmę Bernstein, która zamierza wykorzystać blockchain w procesie zarządzania własnością intelektualną.

Sztuczna inteligencja

Nie tylko blockchain może znaleźć zastosowanie w dziedzinie patentów. Wiele bowiem wskazuje, że także i sztuczna inteligencja będzie szeroko wykorzystywana w tym obszarze.

Potencjał AI dostrzegło m.in. australijskie przedsiębiorstwo Ambercite, które postanowiło wykorzystać silnik sztucznej inteligencji do wydajnego wyszukiwania patentów. Również państwowe biura patentowe pochylają się w stronę nowoczesnych technologii, które mogą zapewnić im szereg różnych korzyści. Amerykański urząd patentowy użył sztucznej inteligencji celem wyszukiwania klas patentów do przeszukania, a europejski zastosował specjalne narzędzie służące tłumaczeniu patentów publikowanych w językach obcych.

IPO wdraża nowe technologie

Indyjski Urząd Patentowy (IPO) także jest zainteresowany wdrożeniem technologii blockchain, sztucznej inteligencji oraz technologii IoT (Internet of Things).

W ogłoszonym niedawno przetargu, instytucja zadeklarowała swoje zainteresowanie tego typu rozwiązaniami, które pomóc mają w usprawnieniu procesu patentowego. Ekosystem bazujący na łańcuchach bloków oraz sztucznej inteligencji będzie wyróżniał się nie tylko lepszą wydajnością, ale i większa płynnością oraz szybkością. IPO znajduje się jednak dopiero na początkowym etapie jego wdrażania, a cały proces komplikuje dodatkowo specyfika danych patentowych. Mają one bowiem charakter prawno-techniczny, a co więcej są wysoce zróżnicowane. Dlatego pojawia się wiele wątpliwości związanych ze sposobem zastosowania AI i łańcuchów bloków w dziedzinie patentów. Choć można założyć, że rozwiązania te przyniosą liczne korzyści biurom patentowym, to aby ujawnić ich pełen zakres, musi jeszcze upłynąć trochę czasu.

5/5 - (7 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters