Śledź nas na lub dołącz do naszego

Templum, platforma Tokenized Asset Offering (TOA) i handlu wtórnego, wystosowała oficjalne pismo do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) z prośbą o doprecyzowanie zapisów regulacyjnych odnoszących się do obszaru STO. W argumentacji wniosku wskazano, że dokonująca się ostatnimi czasy rewolucja na gruncie fintech, wymaga skonstruowania bardziej przejrzystych przepisów w zakresie posttransakcyjnej aktywności zasobów cyfrowych.

Platforma Templum

STO jest bardzo młodą branżą, która swoje pierwsze kroki na rynku stawiała przez cały 2018 rok, podczas którego tradycyjne aktywa finansowe, takie jak fundusze inwestycyjne, akcje a nawet nieruchomości i dzieła sztuki, sukcesywnie poddawane były procesowi tokenizacji.

Mimo to wciąż jeszcze nie udało się wypracować na tym polu precyzyjnych rozwiązań prawnych. Brak spójnych przepisów w sektorze STO spowodował, że jesienią 2018 roku Kongres Stanów Zjednoczonych zwrócił się do przewodniczącego SEC, Jay’a Claytona o przedstawienie oficjalnego stanowiska w sprawie security tokens. W odpowiedzi Komisja oświadczyła, że STO podlega tym samym regulacjom, co tradycyjne papiery wartościowe. Stanowisko to nie usatysfakcjonowało jednak przedstawicieli branży, m.in. platformy Templum, zdaniem której nieuregulowanie tej kwestii może hamować dalszy rozwój sektora security tokens.

Zarząd platformy postanowił więc ponownie zwrócić się do Komisji z prośbą o doprecyzowanie regulacji prawnych, z uwzględnieniem zastosowania w obrocie STO nowoczesnych technologii takich jak blockchain.

W wystosowanej przez Templum petycji, szczególny nacisk położono na trzy aspekty:

Po pierwsze Komisja powinna precyzyjnie określić, kiedy bazująca na technologii blockchain platforma ma zarejestrować się jako firma rozliczeniowa, określając przy tym dozwolony zakres wykorzystania technologii blockchain.

Po drugie SEC powinna udostępnić przejrzyste wytyczne kiedy platforma ma rejestrować się jako agent transferowy oraz wskazówki dla inwestorów aktywów cyfrowych odnośnie korzystania z usług tego podmiotu.

Po trzecie zaś, SEC powinna znowelizować regulacje związane z nadzorem i ochroną w obszarze STO, celem zwiększenia bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji.

Zarząd Templum podkreślił również, że technologie takie jak fintech i blockchain posiadają olbrzymi potencjał, jednak wymagają większego wsparcia ze strony organów regulacyjnych. Zadeklarował przy tym, że dołoży wszelkich starań, aby ta wciąż budząca szereg wątpliwości branża, rozwijała się w sposób zrównoważony i uczciwy, tak aby zapewnić maksimum korzyści wszystkim jej uczestnikom.

Nie wiadomo jeszcze jak Komisja odniesie się do tej petycji, jednak już w październiku 2018 SEC wykonała ważny krok w stronę branży STO, uruchamiając specjalny portal FinHuB dostarczający niezbędnych informacji nowopowstałym firmom celującym w technologię blockchain. Rozwiązanie to ma na celu uprawnienie i lepsze zrozumienie procedur prawnych w sektorze security tokens.

5/5 - (1 vote)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters