Śledź nas na lub dołącz do naszego

Zgodnie z ostatnim obwieszczeniem, firma Mettalex uruchomiła pierwszą w historii, zdecentralizowaną giełdę handlu towarami. Jej pierwszym klientem będzie przedsiębiorstwo Javelin Global Commodities, zajmujące się obrotem towarami masowymi.

Rozwiązanie dla mniejszych graczy

Założona przez dyrektora generalnego Fetch.ai, Humayuna Sheikha, firma Mettalex uruchomiła zdecentralizowaną platformę handlową opartą na Ethereum oraz Binance Smart Chain. Giełda wykorzystuje również technologię Fetch.ai, dostarczają inwestorom zupełnie nowych perspektyw związanych z obrotem takimi towarami jak lit, stal zdatna do recyklingu, cynk, ruda żelaza, gaz ziemny, a także złoto. Mowa tu zatem o rynkach, które w przestrzeni zdecentralizowanych finansów

(DeFi) mają wyjątkowe znaczenie

Zgodnie z dostępnymi danymi, zakłady funduszy hedgingowych na wciąż rosnące ceny surowców, osiągają obecnie rekordowe wartości. Warte są blisko 120 mld dolarów. Niemniej jednak narzędzia zabezpieczające wciąż pozostają w większości niedostępne dla mniejszych i średnich firm. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są wysokie koszty. Ponadto uczestnicy rynku muszą mierzyć się z szeregiem innych trudności, takich jak chociażby słaba płynność i manipulacje cenowe.

Firma Mettalex powstała po to, aby rozwiązać te problemy, zapewniając właścicielom aktywów fizycznych dostęp do rynków towarowych. Ma to być jednak dostęp sprawiedliwy pod względem kosztów, kapitału, z możliwością realnej oceny ryzyka. Opierać ma się na płynności DeFi oraz automatyzacji uzyskanej dzięki inteligentnym kontraktom bazującym na technologii blockchain.

Nowoczesna technologia

Aby wprowadzić innowacje, zarówno na gruncie zautomatyzowanego formowania rynku, jak i mechanizmów dostarczania danych cenowych, firma Mettalex wykorzystała wysoce zaawansowane uczenie maszynowe.

Dzięki zastosowaniu narzędzia jakim jest Mettalex’s Autonomous Market Makers, możliwe jest zapewnienie inwestorom pełnego zabezpieczenia poprzez płynność stabelcoina oraz ustalenie cen pozycji długich i krótkich. Natomiast dzięki wykorzystaniu technologii Fetch.ai, dane cenowe transferowane są do Mettalex w pełni bezpieczny sposób.

Ponadto wszystkie transakcje w obrębie platformy, realizowane są w określonym przedziale cenowym, wyznaczanym na postawie historycznych zmienności aktywów. Wszystko to sprzyja mechanizmowi lawerowania. Warto też dodać, że poza wysoce zaawansowanymi możliwościami technologicznymi, Mettalex skorzystała również z indeksów tworzonych przez Davis Index.

5/5 - (5 votes)
Zapraszamy do odwiedzin naszych innych portali Ekskluzywne.net oraz LuksusoweHotele.pl

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters