Śledź nas na lub dołącz do naszego

Perspektywa obrotu kryptowalutami w połączeniu z tradycyjnymi środkami finansowymi przyczyniła się do utworzenia specjalnych, cyfrowych zasobów bezpieczeństwa – security tokens (Security Token Offering). Tokenizacji ulega coraz więcej dóbr, w tym nawet takich wysoce luksusowych.

Security Token Offering STOs

STO wspierają proces tokenizacji różnego rodzaju aktywów, zarówno akcji, jaki i nieruchomości, a nawet dzieł sztuki. Ich zastosowanie jest kuszące również z tego względu, iż dostarczają możliwości redukcji kosztów oraz prostszych metod pozyskiwania funduszy w porównaniu z tradycyjnymi sposobami, gwarantując przy tym pełną zgodność z przepisami prawa. Co więcej użytkownicy Security Token Offering mają zapewnioną możliwość całodobowego obrotu swoimi udziałami przy zachowaniu pełnej przejrzystości całego procesu. I wreszcie STO, podobnie jak w przypadku pierwotnej oferty ICO, pozwalają firmom gromadzić fundusze bez konieczności wkładu własnego.

Największe rynki Security Token Offering

Warto zatem przyjrzeć się poszczególnym rynkom Security Token Offering, jako że choć łączy je szereg wspólnych cech, każdy z nich odznacza się przy tym indywidualnym podejściem do security tokens.

Stany Zjednoczone

USA zdecydowanie przodują w obszarze STO, szczególnie pod kątem opracowywania regulacji prawnych. Security tokens zapewniają amerykańskim inwestorom wysoki poziom ochrony, a co więcej nad regulacjami w tym obszarze czuwa Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Stosowane rozwiązania ułatwiają projektom Security Token Offering pozyskiwanie funduszy od akredytowanych inwestorów zgodnie z literą prawa, przy jednoczesnym zachowaniu korzyści takich jak obniżenie kosztów oraz usprawnienie procesu obrotu aktywami.

Krok, jaki wykonał SEC w stronę security tokens zdecydowanie przyczynił się do tokenizacji wielu projektów na amerykańskim rynku – rozwiązaniem tym interesuje się coraz więcej firm. Poszczególne cele STO zostały już w USA osiągnięte, a wiele firm odniosło wielki sukces w obszarze rozwiązań cyfrowych. Co więcej security tokens wykorzystywane są w USA w wielu branżach, a ich zastosowanie staje się coraz powszechniejsze. Charakterystyczny dla amerykańskiego rynku Security Token Offering jest również jego skokowy rozwój, a dzięki korzystnym rozwiązaniom regulacyjnym, Stany Zjednoczone postrzegane są przez wielu ekspertów jako centralny punkt wschodzącego rynku security tokens.

Chiny

Choć Chiny ogłosiły zakaz stosowania STO, to Hong-Kong znalazł sposób na jego obejście. Komisja Papierów Wartościowych i Transakcji Terminowych Hong-Kongu (SFC) ogłosiła tzw. piaskownicę regulacyjną dla giełd oraz STO, otwierając tym samym chiński rynek na korzyści jakie niosą ze sobą security tokens. Trzy najlepsze w skali światowej giełdy: Huobi, Binance oraz OKEx, wszystkie trzy pochodzące z Chin, wypróbowują obecnie różne metody obrotu STO, a o licencję na działalność opartą o piaskownicę regulacyjną ubiegają się kolejne, liczące się giełdy.

Chiny pod względem regulacji prawnych zdecydowanie nie sprzyjają rozwojowi security tokens, jednak paradoksalnie to one posiadają największe na skale światową giełdy obrotu kryptowalutami oraz cyfrowe projekty walutowe. Niemniej jednak inwestorom zaleca się zachowanie względem chińskiego rynku szczególnej ostrożności z racji rygorystycznego podejścia do tego obszaru tamtejszych władz.

Unia Europejska

Choć na obszarze EU wciąż jeszcze dominują ujednolicone, wspólne dla wszystkich państw członkowskich regulacje dotyczące security tokens, to poszczególne kraje zaczynają już ustanawiać swoje własne przepisy w tym obszarze. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW) zagwarantował projektom Security Token Offering dość duży zakres swobody w kwestiach finansowania na obszarze Unii, nakazując jednak działania zgodnie z literą prawa. Liderami w zakresie wykorzystania Security Token Offering na europejskiej scenie stały się Gibraltar oraz Malta, na której wymianę STO rozpoczęli chińscy giganci – OKEx oraz Binance. Korzystne warunki rozwoju security tokens oferują ponadto takie państwa jak Austria, Litwa, Estonia oraz Cypr.

Tajlandia

Tajlandia okazała się kolejnym po Chinach azjatyckim krajem, na terenie którego kształtuje się obiecujący dla rozwoju rynku Security Token Offering. Security tokens stały się nawet przedmiotem zainteresowania Tajlandzkiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, która analizuje różne opcje prawce regulujące ten obszar. Nie da się zaprzeczyć, że tajlandzki rynek zdaje sobie doskonale sprawę z potencjału tkwiącego w STO, czego dowodzi chociażby fakt, że tajlandzka giełda kryptowalut Satang zamierza zgromadzić 10 milionowy kapitał dzięki ofercie Security Token Offering. Obowiązujące w Tajlandii regulacje nie są do końca jednoznaczne, jednak wszystko wskazuje, iż będą one opracowywane z korzyścią dla projektów security tokens.

Singapur

Singapur jest państwem przychylnym wszelkim cyfrowym rozwiązaniom, w związku z czym nie powinien dziwić fakt, że zaangażuje się ono również w projekty STO. Aktualnie trwają nawet prace nad uruchomieniem platformy rozliczeniowej security tokens iSTOX, której zastosowanie celem wprowadzenie Security Token Offering planuje jeden z funduszy rządowych.

Warto również dodać, iż mająca siedzibę w Singapurze platforma SPiCE VC stała się pierwszym funduszem holdingowym tokenizującym swoje zyski, gwarantując posiadaczom tokenów określoną część zysków netto. Security Tokens przyniosły firmie blisko 15 mln USD zysku, które zostały zainwestowane w firmy technologiczne. Choć Singapur jest małym państwem, nie odbiega bardzo swoim potencjałem w zakresie STO od USA oraz Unii Europejskiej.

Szwajcaria

Kolejnym obiecującym rynkiem jest Szwajcaria, w przypadku której przełomem w kwestii Security Token Offering była decyzja wydana przez Szwajcarski Urząd Nadzoru nad Rynkiem Finansowym (FINMA), upoważniająca zarejestrowane na terytorium tego państwa firmy z kategorii fintech do przechowywania depozytów z pozyskiwania funduszy na kwotę 100 mln USD. W przyszłym roku szwajcarski SIX Digital Exchange zapowiedział wprowadzenie STO, natomiast platforma Tokenstate ogłosiła, że przeprowadziła pierwszą cyfrową transakcję opartą na technologii blockchain firmy Ethereum z zastosowaniem franków szwajcarskich.
Szwajcaria zdaje się sprzyjać rozwojowi Security Token Offering – zarówno pod względem regulacji prawnych, jak i rozwiązań technologicznych. Największą przeszkodę stanowić mogą zaś bariery prawne dla inwestorów z innych państw, w szczególności z USA.

Kanada

Kanadyjska Administracja Bezpieczeństwa (CSA) zatwierdziła regulacyjną piaskownicę dla startupów z kategorii fintech, w tym również projektów z zakresu security tokens. Pierwszym tego typu rozwiązaniem zastosowanym na terenie Kanady był projekt Impak Coin wdrożony w 2017 roku, a zaakceptowany w 2018 przez Kanadyjską Giełdę Papierów Wartościowych (CSE). Od tamtej pory na kanadyjskim rynku pojawiły się jeszcze inne obiecujące projekty, takie jak Kabuni, DigiMax czy Galaxa. Tym samym Kanada, z zapleczem regulacyjnym oraz licznymi starupami, zdaje się być kolejnym obiecującym rynkiem dla Security Token Offering.

Malezja

Również Malezja przejawia ostatni czasy wysokie zainteresowanie obszarem Security Token Offering. Zgodnie z opublikowanym niedawno oświadczeniem Securities Commission Malaysia (SC) oraz banku centralnego Malezji, obecnie trwają prace nad regulacjami ukierunkowanymi na adaptację cyfrowych aktywów do norm wyznaczonych przez przepisy związane z papierami wartościowymi. Działania te mają na celu upowszechnianie sprawiedliwego oraz przejrzystego handlu, zapewniając jednocześnie należytą ochronę inwestorom.

Takie stanowisko dało zielone światło do działania w obszarze security tokens. Jednym z przykładów jest United Overseas Bank Malaysia, który wprowadził UOB Mighty Secure, będący formą STO uławiającą swoim klientom operowanie swoimi funduszami.

Japonia

Jeszcze całkiem niedawno wszystko wskazywało na to, że Japonia stanie się głównym ośrodkiem działań kryptograficznych. Seria cyberataków przeprowadzonych na terytorium tego państwa w 2018 roku, przyniosła jednak straty na kwotę blisko 540 mln USD. Wskutek tego japońska Agencja Usług Finansowych (FSA) została zmuszona do zaostrzenia regulacji związanych z obrotem kryptowalutami, narzucając japońskim tokenom przymusową rejestrację.

Naprzeciw twardym regulacjom wyszła jednak japońska firma konsultingowa, pomagająca firmom przejść przez proces rejestracji w FSA. Jednym z jej pierwszych sukcesów na tym polu było wprowadzenie swoich tokenów przez firmę Asobi Coin, zgodnie ze wszystkimi wymaganymi regulacjami. Póki co Japonia, choć posiada duży potencjał, pozostaje jednym z najostrożniejszych w zakresie rynku Security Token Offering.

Wielka Brytania

W 2017 roku Brytyjski Urząd ds. Nadzoru Finansowego (FCA) wydał specjalne oświadczenie w sprawie ICO, zapewniając, że każda oferta będzie rozpatrywana indywidualnie. Zalecono również, aby nie dopuszczać do sprzedaży niepewnych, niestabilnych produktów. STO postrzegane są natomiast w kategorii produktu finansowego, regulowanego przez brytyjskie prawo papierów wartościowych. Skorzystanie ze STO planują takie brytyjskie firmy jak Wickwar & Co oraz DOVU. Regulacje w zakresie Security Token Offering obowiązujące w Wielkiej Brytanii można uznać za korzystne, za czym przemawia fakt, ze wiele brytyjskich przedsiębiorstw z powodzeniem wdrożyło już to rozwiązanie.

Podsumowanie

Reasumując, inwestorzy na całym świecie coraz częściej i chętniej zwracają się w stronę cyfrowych aktywów z uwagi na szereg związanych z nimi korzyści. Główną przeszkodą zdawały się być natomiast dość rygorystyczne regulacje prawne w tym zakresie. I właśnie Security Token Offering stanowią złoty środek, pozwalający czerpać z cyfrowych rozwiązań przy jednoczesnej zgodności z przepisami prawa. Każdy z wyżej wymienionych rynków wdraża własne rozwiązania w tym zakresie, ukierunkowane na efektywne, lecz przede wszystkim bezpieczne wykorzystywanie potencjału security tokens.

5/5 - (2 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters