Śledź nas na lub dołącz do naszego

Delta Exchange uruchomiła pierwszą pulę AMM dla kryptowalut oraz nowy token o nazwie DETO. Jest on dostępny na giełdzie od końca września. Rozwiązania te niosą ze sobą wiele nowych możliwości dla rynków cyfrowych, takich jak zwiększenie płynności, demokratyzacja procesów kształtowania rynku oraz lepszy dostęp do niego dla klientów detalicznych.

Nowe narzędzia Delta Exchange

Wraz z końcem września Delta Exchange uruchomiła pierwszą scentralizowaną pulę Automated Market Maker (AMM) dedykowaną kryptowalutom. W tym samym czasie wystartował również nowy token DETO. Posłużył on też do wypłacania nagród dla tych dostawców płynności, którzy zablokują BTC bądź USDT w puli, za wyjątkiem zwrotów generowanych przez ruchy rynkowe. Wydarzenia te wzbudziły duże zainteresowanie wśród społeczności kryptowalut.

Kontrakty i token DETO

Oferta Delta Exchange obejmuje obecnie 54 kontrakty, których przedmiotem są m.in. bezterminowe swapy, futures contracts oraz swapy stopy procentowej w połączeniu z BTC bądź USDT.

Giełda jako pierwsza wprowadziła obrót kontraktami terminowanymi LEND, KNC oraz YFI. Token DETO został zaś uruchomiony z pulą początkową 500 milionów tokneów, z czego 100 milionów przeznaczono na dodatkowe nagrody, m.in. dla dostawców płynności. Dystrybucja odbywa się codziennie, a ponadto zgodnie z deklaracją Delta Exchange, 25 proc. opłat pobieranych za pośrednictwem platformy, wykorzystanych zostanie na odkupienie tokneów DETO na rynku. Ponownie wejdą one w skład puli w formie nowych nagród.

Zarobione tokeny można wykorzystać celem opłacenia prowizji na platformie bądź jako zabezpieczenia na przyszłość. Dodatkowo Delta Exchange uruchomiła prywatną sprzedaż tokenów DETO, rozłożoną na trzy rundy, a opiewającą na 175 milionów tokenów.

Sukces Delta Exchange

Przedstawiciele Delta Exchange nie kryją, że odczuwają dużą satysfakcję z powodu wprowadzenia DETO. Dzięki temu stała się ona jedną pierwszych scentralizowanych giełd, wdrażających AMM celem zwiększenia płynności, jak również zdemokratyzowania procesów kształtowania rynku. Jednocześnie procesy te stały się dostępne również dla klientów detalicznych. Na uwagę zasługuje również fakt, że AMM zwiększa płynność w księgach zleceń Delta Exchange, usprawniając przestrzeń handlową i zapewniając traderom więcej możliwości oceny platformy.

 

5/5 - (6 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters