Śledź nas na lub dołącz do naszego

Blockchain i sztuczna inteligencja ponownie łączą siły. Firm KPMG zdobyła patent amerykańskiego Urzędu Patentowego i Znaków Towarowych na metodę bazującą na łańcuchach bloków, a ukierunkowaną na poprawę selekcji oraz zarządzania danymi wykorzystywanymi w celu szkolenia modeli uczenia maszynowego i AI.

Cele

Jak przekonują przedstawiciele KPMG, zastosowanie technologii blockchain pozwoli na wykorzystywanie powierzonych firmie danych w sposób wysoce odpowiedzialny, a co za tym idzie zarządzanie nimi będzie przebiegało znacznie sprawniej i bezpieczniej.

Podjęte przez KPMG działania mają również zwiększyć poziom zaufania do danych opartych na sztucznej inteligencji.

Wiele współczesnych przedsiębiorstw bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z potencjału tkwiącego w modelach biznesowych sterowanych danymi, mogących znacząco przyczynić się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej.

Obecny stan prawny narzuca jednak konieczność monitorowania danych, aby zapobiec nadużyciom prawnym.

Modele uczenia maszynowego mogą okazać się bardzo przydatnym narzędziem, jednak aby pełniły swoje funkcje odpowiednio skutecznie, konieczna jest poprawa zarówno jakości, jak i bezpieczeństwa danych.

Rozwiązanie KPMG

Aby sprostać powyższemu wyzwaniu, firma KPMG opracowała rozwiązanie, które opatentowane zostało przez amerykański Urząd Patentowy i Znaków Towarowych, a które w jasny i przejrzysty sposób pokazuje jak wykorzystywać blockchain do przechowywania oraz śledzenia danych wykorzystywanych podczas całego cyklu życia AI.

Narzędzie KPMG obejmuje po pierwsze szkolenie, wdrażanie oraz monitorowanie modeli sztucznej inteligencji oraz ich algorytmów, a po drugie ustanowienie łańcucha dostaw AI, weryfikującego jak i gdzie wygenerowane zostały oraz wykorzystane poszczególne dane i modele.

Patent KPMG jest jednym z elementów szerszej strategii firmy, ukierunkowanej na opracowywanie oraz wdrażanie rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w nowe technologie, a także nawiązywanie bliższych relacji z liczącymi się na rynku przedsiębiorstwami technologicznymi.

Nowe rozwiązanie w pewnym sensie wypełnia lukę w dotychczas opracowanych koncepcjach zarządzania danymi, przy czym wysoce obiecujące wydaje się być w tym przypadku zastosowanie technologii blockchain.

Jej celem jest tu zarządzanie pochodzeniem danym oraz wspieranie integralności modeli i algorytmów, co pozwoli przede wszystkim na identyfikację, zarządzanie  oraz monitorowanie danych. Innymi słowy nowa metoda opracowana przez KPMG wykorzystuje blockchain, aby pokazać w jaki sposób należy chronić dane, aby można było uznać je za zaufane oraz w sposób odpowiedzialny wykorzystywać je w cyklu życia sztucznej inteligencji. Zyskując zaś odpowiedni poziom zaufania oraz przejrzystości sztuczna inteligencja, ma szansę stać się jedną z najbardziej niezawodnych technologii.

5/5 - (1 vote)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters