Śledź nas na lub dołącz do naszego

Technologia blockchain, która zyskuje coraz większą popularność w wielu dziedzinach ludzkiego funkcjonowania, znajduje zastosowanie również w przestrzeni kosmicznej. Okazuje się, że można wykorzystać ją chociażby w celu śledzenia zasobów w trakcie eksploracji kosmosu, jak i przy ważnych projektach przestrzennych.

Wkraczanie w kosmos

Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie technologia blockchain zacznie być stosowana na szerzą skalę w przemyśle kosmicznym, głównie na drodze wykorzystania satelitów w jako węzłów w łańcuchu bądź jako węzłów przechowujących dane lub weryfikujących ich poprawność.

Taka wizja jest dalece obiecująca, a po raz pierwszy blockchain zastosowano w kosmosie w satelicie SpaceChain należącej do firmy Blockstream, a miało to miejsce w 2018 roku. Projekt okrzyknięto ogólnie jako udany.

Można przypuszczać, że zastosowanie technologii blockchain w kosmosie będzie popularyzowane na coraz większą skalę.

Przemawia za tym chociażby fakt przejęcia Planetary Resources (firmy wydobywającej asteroidy) przez jedno z większych przedsiębiorstw blockchain – ConsenSys.

W ten sposób powstała spółka ConsenSys Space, która uruchomiła z kolei opartą na blockchain bazę danych o nazwie TruSat, służącą do monitorowania pozycji orbit satelitów.

Eksperci wskazują, że brak jest obecnie publicznej, satelitarnej bazy danych,  a jedyna istniejąca należy do amerykańskich sił powietrznych.

Korzyści

Na wdrażaniu technologii blockchain mogłoby skorzystać właściwie wszystkie sektory kosmiczne, w tym technologie finansowe, rządowa komunikacja satelitarna oraz dostęp Internetu.

Kwestią tą interesuje się również Europejska Agencja Kosmiczna, czego dowodzą dane zawarte w opublikowanym przez nią w 2019 roku dokumencie na temat potencjalnych zastosowań technologii blockchain w obserwacjach Ziemi.

Co więcej eksperci wskazują również na możliwości tokenizacji obiektów poruszających się w kosmosie, takich jak statki kosmiczne. Może okazać się to wysoce pomocne w planowanych projektach kosmicznych.

Bariery

Technologię blockchain czeka jeszcze jednak długa droga, nim na stałe zagości w przestrzeni kosmicznej.

W pierwszej kolejności wyklarowania wymagają kwestie regulacyjne.

Mowa tu przede wszystkim o formie tokenów, kryptowalut oraz sposobach zapewnienia należytej ochrony danych. Jednym z kluczowych podmiotów podejmujących kwestie prawne związane z wdrażaniem blockchaina jest Unia Europejska, a wiele wskazuje, że już w najbliższej przyszłości podjęte zostaną odpowiednie kroki ku unormowaniu wyżej wspomnianych kwestii.

5/5 - (20 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters