Śledź nas na lub dołącz do naszego

RahimCoin to udziałowy Token Personalny. Kupując RahimCoin stajesz się udziałowcem marki Rahim Blak. Za jego wartość odpowiada marka osobista oraz wartość biznesów, które buduje.

Czym jest token personalny RahimCoin?

Token RahimCoin jest inwestycją w Rahima Blaka. RahimCoin jest Twoją lokatą kapitału, daje perspektywę wzrostu jego wartości, a także otrzymania dywidend wypłacanych na podstawie Smart Contractu.

Wartość #RahimCoin rośnie proporcjonalnie z firmami Rahima Blaka, popytem jego tokenów na giełdzie, a także zaufanieą  do jego marki osobistej.

RahimCoin ze zgodą KNF?

Liczba udziałowych tokenów RahimCoin wynosi 21 milionów. Liczba tokenów jest ograniczona bez możliwości ich zwiększenia. Można je wymienić na giełdzie Wavesplatform.com. Projekt został zgłoszony do Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowym zabezpieczeniem jest ubezpieczenie na życie.

Estymacja wartości marki osobistej jest na głównej stronie rahimblak.com. Wizja zakłada również zapisanie w przyszłości tokenów personalnych w testamencie (w fazie projektu). Rahim Blak zaprasza udziałowców swojej marki na przedstawienie planów związanych z wykorzystaniem pozyskanych środków na rozwój firm kapitałowo powiązanych z marką Rahim Blak.

Zamiast stawiać wszystko na jedną firmę, lepiej obstawić cały portfel projektów realizowanych przez jedną osobę na przestrzeni jego całego życia. Najlepszą inwestycją są ludzie, a wartością emitenta jest udziałowy token personalny.

2/5 - (106 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters