Śledź nas na lub dołącz do naszego

Program Cryptopia Rescue przedmiotem krytyki Grant Thornton

Wiele wskazuje na to, że Grant Thornton, organizacja zrzeszająca podmioty świadczące usługi audytorskie i doradcze, wchodzi w otwarty konflikt z Cryptopia Rescue, programem giełdy Cryptopia, zrzeszającym osoby, którym nie powiodło się na giełdzie.

Atak hakerów i początek końca giełdy Cryptopia

Coraz bardziej zaogniającego się sporu na linii Grant Thornton – Cryptopia Rescue dowodzi najnowszy raport dotyczący funduszy Cryptopii. Jego autorem jest sam Grant Thornton, a traktuje on o narastającym problemie w kontekście wierzycieli będącej w upadłości firmy. Genezą problemu był atak hakerów na giełdę kryptowalutową Cryptopia, do którego doszło w styczniu 2019 roku. Odnotowała ona wówczas kilkumilionowe straty, które doprowadziły do rozpoczęcia toczącego się do dziś postępowania likwidacyjnego.

Raport Grant Thornton

W raporcie udostępnionym przez Grant Thornton, wskazano, że już w najbliższym czasie rozpoczęte zostaną trzy grupy działań, tj.: rejestracja roszczeń, weryfikacja tożsamości oraz transfer aktywów. Warto podkreślić, że pierwsza z nich będzie sprowadzać się do zgłoszenia roszczenia w oparciu o dokumentację, co w następnej kolejności ma prowadzić do identyfikacji wnioskodawcy. Wynika to faktu, że niektóre dane zostały skradzione, w związku z czym identyfikacja poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za realizację konkretnych procedur powinna być przeprowadzana z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Program Cryptopia Rescue

Atak hakerów i rozpoczęcie procesu likwidacyjnego doprowadziły do powstania programu o nazwie Cryptopia Rescue, który reprezentować ma wszystkie poszkodowane osoby. Do grupy tej przystąpił nawet Bitcoin.com, aby usprawnić proces redystrybucji tokenów. Ta inicjatywa, która zdawać by się mogła jak najbardziej uzasadnionym działaniem, nie spotkała się jednak z aprobatą Grant Thornton – organizacja wprost odradza przyłączanie się do niej. Swoje stanowisko argumentuje m.in. tym, że nie wszystkie informacje, na które powołuje się Cryptopia w swoim programie, można uznać za wiarygodne. Samą zaś sytuację, w jakiej znalazła się giełda, można traktować jako przestrogę, aby zachować szczególną ostrożność lokując środki na scentralizowanych giełdach, narażonych na ataki hakerów.

5/5 - (5 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters