Śledź nas na lub dołącz do naszego

Technologia blockchain znajduje obecnie zastosowanie w wielu branżach. Kwestią czasu było wykorzystanie jej również w odnawialnych źródłach energii, które jawią się jako przyszłość przemysłu energetycznego. Chain4energy jest pierwszą siecią blockchain związaną z OZE.

Potencjał technologii blockchain

W dużym uogólnieniu technologię blockchain można określić jako zdecentralizowaną, zaszyfrowaną cyfrową księgę, której zadaniem jest przechowywanie i przesyłanie danych na temat transakcji w sieci.

Taki rejestr okazuje się bardzo pomocny podczas ewidencjonowania transakcji i śledzenia zasobów w przestrzeni biznesowej. Dlatego w stronę technologii blockchain zwraca się coraz więcej firm reprezentujących różne branże.

Blockchain z powodzeniem można stosować w procesie obsługi różnego typu transakcji, wykluczając konieczność angażowania instytucji zaufania publicznego. Technologię tę stosuje się w wielu obszarach działalności.

Teraz przyszedł czas na przemysł energetyczny. Jego przedstawiciele dostrzegli, że blockchain idealnie sprawdzi się podczas rozliczania transakcji realizowanych przez mniejszych producentów energii.

Projekt Chain4energy podzielony na trzy etapy rozwoju

Sieć Chain4energy powstała celem wsparcia branży energetycznej. Aby dostarczyć skutecznych rozwiązań dla zarządzania energią opartych na technologii blockchain, nawiązana została współpraca z firmą Hymon.

Rozwiązania, o których mowa obejmują panele fotowoltaiczne, monitoring systemu PV, a także certyfikację energii odnawialnej.

Projekt podzielony został na trzy etapy.

Na pierwszy etapie powstanie platforma służąca do obsługi klientów firmy Hymon. Będzie ona służyć zawieraniu i rozliczaniu umów oraz archiwizacji transakcji. Zapewni również możliwość automatyzacji procesów zgodnie z obowiązującym regulacjami, a także badania produkcji, stopnia zużycia oraz magazynowania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Podczas drugiego etapu utworzona zostanie sieć o nazwie Blockchain proof of Green Energy. Dzięki niej można będzie przeprowadzić tokenizację produkcji energii, budować społeczności energetyczne oraz finansować infrastrukturę OZE. Tokeny będzie można zaś wykorzystać na przykład podczas ładowania samochodów elektrycznych.

Na trzecim etapie sieć Chain4energy obejmie cały ekosystem Blockchain proof of Green Energy. Pozwoli to na obsługę portfela dla tokenów energetycznych oraz umożliwi zarabianie na kryptowalutach.

Korzyści dla producentów energii

Założeniem projektu Chain4energy jest nagradzanie wytwórców zielonej energii, a jednocześnie zapewnienie wsparcia dla małych producentów. Wśród nich znajdują się m.in. właściciele PV, farm fotowoltaicznych oraz magazynów. Ma to na celu upowszechnianie OZE. co przyniesie z kolei korzyści dla środowiska.

5/5 - (8 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters