Śledź nas na lub dołącz do naszego

Zgodnie z obwieszczeniem Celo Alliance for Prosperity, do fundacji przyłączyło się aż 50 organizacji. Wszyscy członkowie są zaangażowani w realizowanie wspólnej misji, którą jest dążenie do Celopowszechnego dobrobytu.

Misja Celo

Celo to zdecentralizowana platforma typu open source, której misją jest podejmowanie działań na rzecz dobrobytu. Do nowego projektu przystąpiło już aż 50 liczących się na rynku firm, które zadeklarowały swoje wsparcie w działaniach inicjowanych przez fundację, takich jakich jak inicjatywy rozwojowe czy też organizowanie kampanii edukacyjnych, ukierunkowanych na usprawnienie technologii blockchain.

Celo posiada także swoją kryptowalutę o nazwie Celo Dollar, powiązaną z dolarem amerykańskim i zabezpieczoną innymi kryptowalutami

Celo Alliance for Prosperity skoncentrowało swoje działania na zrzeszeniu możliwie największej liczy organizacji, które wespół z fundacją będą upowszechniać wykorzystywanie zasobów cyfrowych, aby stały się one bardziej dostępne, a ich zastosowanie przynosiło jeszcze więcej korzyści.

Jak wynika z szacunków Celo, obecnie nikły procent mieszkańców państw na całym świecie korzysta z możliwości, jakich dostarcza technologia blockchain. Fundacja wyznaczyła sobie za cel zmianę takiego stanu rzeczy, na drodze wypracowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Członkowie

Do projektu Celo Alliance for Prosperity przystąpiły m.in. giełdy kryptograficzne takie jak Blockchain.com, Coinbase czy Coinplug.

Wśród pozostałych członków znajdują się także organizacje pomocy humanitarnej, dostawcy infrastruktury blockchain oraz firmy inwestycyjne.

Wszystkie zrzeszone wokół projektu podmioty zobowiązały się do podejmowania wspólnego wysiłku na rzecz działań takich jak chociażby wspieranie pracy mobilnej, zapewnianie możliwości realizacji szybkich przekazów pieniężnych, a także usprawnienie procesu udzielania pomocy humanitarnej oraz ułatwianie płatności i zapewnianie mikrokredytów. Oszacowano, że łączny zasięg uczestników projektu przekroczył już 400 milionów.

Celo Alliance for Prosperity jest platformą otwartą, co oznacza, że o przystąpienie do niej może ubiegać się każda organizacja zorientowana na misję i cele projektu.

5/5 - (2 votes)
Zapraszamy do odwiedzin naszych innych portali Ekskluzywne.net, LuksusoweHotele.pl oraz Golabek.pl

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters