Śledź nas na lub dołącz do naszego

W dobie pandemii COVID-19 wielu pracowników zmuszonych zostało do pracy zdalnej. Z jednej strony, mając na uwadze wysoko rozwinięte technologie cyfrowe, wykonywanie obowiązków służbowych z domu nie stanowi dziś większego problemu. Z drugiej jednak strony, przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów takich jak chociażby faktury, może budzić pewne wątpliwości, szczególnie pod względem bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo elektronicznego systemu faktur

Faktury elektroniczne cieszą się obecnie bardzo dużą popularnością, a w związku z pandemią COVID-19 jeszcze bardziej zyskały na popularności. Są one objęte dokładnie tymi samymi normami prawnymi co tradycyjne faktury. Polski ustawodawca wskazuje jednak, że z takiej formy można skorzystać wyłącznie wtedy, gdy odbiorca dokumentu wyrazi na nią zgodę.  Faktury elektroniczne przesyłane są z reguły drogą mailową, w formacie PDF. Bezpieczeństwo tego rozwiązania budzi jednak pewne wątpliwości. W myśl przepisów prawa kluczowa w przypadku faktur jest autentyczność potwierdzająca ich pochodzenie, integralności oraz czytelność. Ponadto zarówno podatnik, jak i kontrahent powinni mieć zapewnioną możliwość wglądu w cykl życia każdej faktury, zarówno bieżącej, jak i archiwalnej.

Aby zapewnić wysoki stopnieć bezpieczeństwa faktur elektronicznych, pomocne mogą okazać rozwiązania bazujące na technologii blockchain, zapewniające ich nienaruszalność. Dzięki nim każda zmiana odnotowywana jest w rejestrze rozproszonym, zapewniając w ten sposób możliwość zweryfikowania cyklu życia faktury. Co więcej blockchain sprzyja zachowaniu integralności danych zawartych w dokumencie.

W przypadku faktur elektronicznych, każda zmiana na nich wprowadzana jest odnotowywana w rejestrze, co ma odstraszać od wszelkich prób ingerencji w dokument. Za sprawą nowoczesnych systemów zarządzania, możliwe jest łączenie konkretnych dokumentów związanych z danymi zawartymi na fakturze. Jest to duże ułatwienie podczas ewentualnych kontroli. Obecnie faktury elektroniczne są nie tylko bardziej przejrzyste, ale łatwiej się je rozlicza, a co ważne są one uwzględnione w regulacjach prawnych.

Faktury VAT na blockchain

Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa dokumentów elektronicznych jest odpowiednio zabezpieczony kryptografią system, który może okazać się szczególnie pomocny podczas rozpoznawania tzw. „pustych faktur”. Odnośniki do właściwych dokumentów mogą okazać się wysoce skuteczne w przeciwdziałaniu wyłudzeniom VAT. Zastosowanie technologii blockchain w systemach faktur elektronicznych może znacząco wpłynąć na poziom bezpieczeństwa. Wprowadzenie odpowiednich danych skutkuje uproszczoną procedurą wykazania powstania zobowiązania podatkowego, co ma duże znaczenie dla procesu kontroli obiegu dokumentów. Ustawodawca nie narzuca, jaka technologia ma być wykorzystywana do przechowywania elektronicznych faktur. Najbardziej efektywnym i funkcjonalnym zdaje się być jednak obecnie system bazujący na odpowiednich ścieżkach logicznych, realizowanych w sposób automatycznych dla poszczególnych dokumentów. Stanowił on duże udogodnienie zarówno dla samych przedsiębiorców, jak i organów nadzoru.

 

5/5 - (7 votes)
Zapraszamy do odwiedzin naszych innych portali Ekskluzywne.net oraz LuksusoweHotele.pl

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters