Śledź nas na lub dołącz do naszego

Stany Zjednoczone planują wprowadzenie surowych przepisów dotyczących stablecoinów. Każdy kto zamierza emitować cyfrowy pieniądz na terenie tego państwa, zobligowany będzie do posiadania licencji bankowej. Tak stanowi bowiem projekt amerykańskiej ustawy regulującej rynek kryptowalut.

STABLE Act

Pod tą dość surową inicjatywą ustawodawczą o nazwie Stablecoin Tethering and Bank Licensing Enforcement (STABLE) Act, podpisali się reprezentanci Partii Demokratycznej w Kongresie USA – Rashida Tlaib, Jesus „Chuy” Garcia oraz Stephen Lynch, stojący na czele Financial technology Task Force. Podjęte działania mają na celu przede wszystkim ograniczenie ryzyka związanego z cyfrowymi systemami płatności, jakimi są właśnie stablecoiny. Najwięcej obaw budzą te, które emitowane są przez podmioty prywatne, takie jak chociażby Facebook. W oficjalnym komunikacie prasowym odniesiono się nawet do kryptowalutowego projektu stworzonego przez społecznościowego giganta o nazwie Diem (dawniej Libra). W oczach amerykańskich polityków stablecoiny, mimo że powiązane są dolarem amerykańskim, oznaczają nowe wyzwanie, szczególnie w czasie pandemii COVID-19. Rodzi to potrzebę stworzenia prawa, zapewniającego sektorowi cyfrowych finansów stabilne ramy regulacyjne.

Co zakładają amerykańskie regulacje?

W praktyce wprowadzenie STABLE Act oznacza szereg następstw dla uczestników rynków cyfrowych. Po pierwsze wszyscy emitenci stablecoinów zobowiązani będą do posiadania licencji bankowej. Po drugie wszystkie podmioty oferujące związane z nimi usługi, podlegać mają przepisom bankowym. Po trzecie zaś, firmy bądź banki decydujące się na emisję stablecoinów, będą musiały uzyskać zgodę FED oraz FDIC z co najmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem. Ponadto każde przedsiębiorstwo wydające stablecoiny zostanie zobowiązane do ubezpieczenia się w FDIC bądź do posiadania rezerwy w Rezerwie Federalnej. Ma to gwarantować możliwość wymienienia ich w dowolnej chwili na dolary amerykańskie.

Następstwa wprowadzenia nowych przepisów

Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, a wiele wskazuje, że tak właśnie się stanie, branżę kryptowalutową czeka szereg ograniczeń, które mogą zakończyć się poważnym kryzysem sektora. Z drugiej jednak strony STABLE Act jawi się jako ostateczne rozstrzygnięcie kontrowersyjnych kwestii, związanych z podejrzeniami emisji cyfrowych dolarów przy braku wymaganych rezerw walutowych. Ze strony twórców projektu ustawy, ma ona jednocześnie stanowić zabezpieczenie przed finansowymi procederami przestępczymi związanymi ze stablecoinami, których konsekwencje w dobie pandemii mogą być szczególnie dotkliwe. Co więcej w ich opinii, nieregulowane inicjatywy związane z kryptowalutami stanowią duże zagrożenie, głównie dla słabszej części populacji.

Trudno się dziwić, że amerykański projekt regulacyjny poruszył całe środowisko krypotwalutowe. Do kwestii tej odniósł się m.in. Tether, deklarując swoją gotowość do włączenia się do debaty nad nową inicjatywą legislacyjną i podzielenia się swoim doświadczeniem.

5/5 - (6 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters