Śledź nas na lub dołącz do naszego

Bank for International Settlements (BIS) wraz ze Swiss National Bank (SNB) ogłosiły niedawno, że eksperyment z Central Bank Digital Currency (CBDC) zakończył się sukcesem. Helvetia project dowiódł skuteczności narzędzi przeznaczonych do regulowania aktywów cyfrowych.

Helvetia project zakończony

Weryfikację Central Bank Digital Currency zlecił BIS, a dokładnie Swiss Innovation Hub of the BIS pod koniec października tego roku. Jej realizacji podjął się zaś SNB Ponadto w projekt zaangażowano również operatora infrastruktury finansowej SIX, mogącego poszczycić się dużym doświadczeniem w sektorze blockchain oraz cyfrowych aktywów.

Zgodnie z planem cały eksperyment miał się zakończyć jeszcze w tym roku, co też udało się zrealizować. Helvetia project wykazał skuteczność dwóch Proof od Concept (PoC), stanowiących narzędzie regulacyjne aktywów cyfrowych w rozproszonej księdze, poprzez wykorzystanie środków pochodzących z banku centralnego. Projekt obejmował łącznie dwa testy. Pierwszy z nich dotyczył podłączenia aktualnego systemu płatności do rozproszonej księgi, a drugi emisji CBDC.

Testowanie CBDC

Central Bank Digital Currency nie jest dedykowana konsumentom końcowym, a instytucjom finansowym oraz operatorom sektora. Całe przedsięwzięcie obejmowało zatem wyłącznie testy techniczne i prawne, skoncentrowane na CBDC, znajdującej zastosowanie w wymianie pieniądza na masową skalę. Objęły one hurtowe wydanie CBDC na rozproszonej platformie aktywów cyfrowych, a następnie podłączenie platformy do aktualnie funkcjonującego systemu płatności. Dzięki temu wykazana została wykonalność oraz zgodność z regulacjami prawnymi testowanych alternatyw w konfiguracji technicznej, zbliżonej do takiej, którą można by wykorzystać w praktyce.

Niewykluczone kolejne projekty

Przeprowadzony eksperyment zakończyły się powodzeniem, bowiem osiągnięto integrację tokenizowanych aktywów cyfrowych oraz pieniędzy, które wyemitowane zostały przez bank centralny. W planach są kolejne wspólne projekty podmiotów, które zaangażowane były w eksperyment. Wykazano bowiem, że CBDC może nieść ze sobą korzyści w korzystaniu z zasobów cyfrowych, jednak nie można wykluczyć tworzenia się związanych z nią barier politycznych i administracyjnych. Rozwiązaniem, które pozwoliłoby ich uniknąć, mogłoby być zintegrowanie platformy DLT z funkcjonującymi już systemami, jednak przekreśliłoby to wiele pozytywnych aspektów związanych z wykorzystaniem CBDC. Dlatego też konieczne jest podejmowanie dalszych działań, pozwalających szerzej spojrzeć na specyfikę Central Bank Digital Currency, celując przy tym w rozwiązania zapewniające kompromis między ryzykiem a korzyściami. Generalnie można uznać jednak, że Helvetia project znacząco przyczynił się do lepszego rozumienia innowacji cyfrowych oraz ich znaczenia dla rozwoju systemu finansowego.

5/5 - (6 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters