Śledź nas na lub dołącz do naszego

Amerykański broker giełdowy – Watchdog Capital, zamierza uruchomić zdecentralizowaną platformę maklerską papierów wartościowych opartą na technologii blockchain. Poza pełną zgodnością regulacyjną, projekt ma do zaoferowania wiele usług dodatkowych, a jego misją jest modernizacja współczesnych rynków.

Zgodność z przepisami i usługi dodatkowe

Platforma maklerska, której uruchomienie zapowiada Watchdog Capital, będzie bazować na takich technologiach jak DLT oraz blockchain.

Będzie ona dedykowana zarówno cyfrowym, jak i tradycyjnym papierom wartościowym, a stanowić ma wsparcie w rozwiązywaniu problemów z jakimi zmagają się obecnie tradycyjne rynki.

Zgodnie z zapowiedziami, nowy projekt będzie w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz protokołami KYC i AML. P

onadto użytkownicy nowej platformy Watchdog Capital (warto tu dodać, że obecnie usługi firmy dostępne są tylko dla wybranej grupy inwestorów) będą mogli skorzystać z różnych usług dodatkowych. Wśród nich znalazły się m.in.: ubezpieczanie papierów wartościowych oraz bankowość inwestycyjna.

Wizja Watchdog Capital

Przedmiotem działalności Watchdog Capital są takie obszary jak emisja papierów wartościowych, inwestycje, finansowanie społecznościowe, jak i transakcje pozagiełdowe, detaliczne oraz instytucjonalne.

Firma upatruje przyszłości rynku papierów wartościowych w technologii blockchain, która w ocenie brokera zapewni efektywne rozwiązania na światowych rynkach kapitałowych.

Zdecentralizowana platforma stworzona przez Watchdog Capital zapewni firmom oraz klientom indywidualnym szerokie możliwości techniczne i operacyjne, zarówno w odniesieniu do cyfrowych, jak i tradycyjnych zasobów.

Wszelkie działania będą podejmowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, przy jednoczesnej zgodności z przepisami odnoszącymi się do papierów wartościowych. Rzecz jasna kluczową technologią będzie blockchain, która zdaniem przedstawicieli Watchdog Capital, zmodernizuje współczesne rynki papierów wartościowych.

5/5 - (1 vote)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters