Śledź nas na lub dołącz do naszego

Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia jest ceniona z uwagi na swoje właściwości odżywcze. Istnieje wiele jej odmian, które różnią się jakością. Dlatego OLEUM stworzyło procedury i narzędzia analityczne pozwalające na ocenę jakości oraz autentyczności oliwy, zanim trafi ona na sklepową półkę.

Oliwa z oliwek chlubą Europy

Europa słynie z produkcji wysokiej jakości oliwy z oliwek. Liczba jej producentów rośnie jednak równolegle do liczby oszustw w tym sektorze. Aby im przeciwdziałać powstał projekt OLEUM, który otrzymał wsparcie ze strony Unii Europejskiej. Dokonano w nim przeglądu procedur, które mają zapewniać jakość i autentyczność oliwy. OLEUM wykorzystało nowoczesną technologię, służącą do niwelowania wad sensorycznych.

Narzędzia kontroli jakości oliwy OLEUM

W ramach prowadzonego przez OLEUM projektu opracowano specjalne testy ukierunkowane na wykrycie nielegalnych mieszanek z innymi olejami roślinnymi, w których wykorzystano sensoryczne materiały referencyjne. Stworzono także metody kontroli świeżości produktów i ich zdatności do spożycia. Dodatkowo uruchomiono specjalną platformę współpracy typu open source – OLEUM Databank, służącą do przechowywania materiałów kalibracyjnych oraz referencyjnych. Wiedzą i doświadczeniami można się natomiast dzielić za pośrednictwem sieci OLEUM Network. Wszystkie te podjęte przez OLEUM działania sprzyjać mają regulacji standardów handlowych.

Nieuczciwe praktyki

Coraz większym problem staje się nielegalne mieszanie oliwy z pierwszego tłoczenia z miękkimi olejami dezodoryzowanymi, imitującymi naturalny kolor i zapach. Coraz częściej podawane są również nieprawdziwe informacje na temat pochodzenia. Aby określić faktyczną jakość oliwy z oliwek oraz stwierdzić ewentualną obecność w nich fałszywych mieszanek, OLEUM stworzyło specjalne narzędzia służące do analizy substancji lotnych, wspierające testy panelowe.

Z kolei celem umocnienia etykietowania, wprowadzono protokół ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej, zapewniający ocenę zarówno przed, jak i po hydrolizie. Projekt obejmuje też metody oceny świeżości oliwy. Aktualnie baza danych OLEUM jest otwarta do publicznej rejestracji, jednak już wkrótce zostanie ona najprawdopodobniej ograniczona wyłącznie do krajowych organów odpowiedzialnych za nadzór jakości.

OLEUM promuje odpowiedzialną konsumpcję

Aby zwiększyć świadomość wśród konsumentów, OLEUM podejmuje odpowiednie działania w przestrzeni publicznej. Materiały edukacyjne prezentowane były m.in. podczas Europejskiej Nocy Naukowców oraz w szkołach gotowania. Ponadto na rynku przyjęły się już dwa produkty OLEUM, tj. roztwory podstawowe służące do analizy związków lotnych oraz materiały sensoryczne wykonane ze związków lotnych. Głównymi rynkami docelowymi, na które ukierunkowany jest projekt, są laboratoria kontroli jakości.

5/5 - (5 votes)
Zapraszamy do odwiedzin naszych innych portali Ekskluzywne.net, LuksusoweHotele.pl oraz Golabek.pl

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters