Śledź nas na lub dołącz do naszego

Społeczności blockchain udostępnione zostały zielone aktywa, a stoi za tym firma EcoWatt. Nabywcy jej nowego tokena (ECW), angażują się w ten sposób w rozwój elektrowni o zerowej emisji dwutlenku węgla. Klienci będą czerpać z korzyści z inwestowania, jak i będą mieli swój wkład w ruch przeciw zmianom klimatu.

Prosta tokenomika EcoWatt

Metoda dystrybucji tokenów EcoWatt jest wyjątkowo prosta. Polega bowiem na skończonej podaży tokenów ERC-20, wspieranej przez aktywa energii odnawialnej. Jedyną możliwą drogą do wydobycia 1 mld ECW do wydania, jest fizyczne stworzenie 1 miliarda energii odnawialnej. Jeden token ECW stanowi zatem równowartość 1 W mocy energii odnawialnej w trakcie wydobywania tokena. Gdy proces wydobycia dobiegnie końca, wzrastający wskaźnik aktywów względem stałej ilości toneków, będzie zwiększał ich wartość na przestrzeni kolejnych lat.

Blockchain w przemyśle energetycznym

Sukces pierwszej rundy sprzedaży, wymusił uruchomienie drugiej, co miało miejsce w połowie maja bieżącego roku. Założony cel wyniósł 8 mln euro. Sprzedaż odbywała się pośrednictwem platformy Tokeny. Zdaniem ekspertów Światowego Forum Ekonomicznego, jest wysoce prawdopodobne, że już za 10 lat, aż 10% światowego PKB przechowywane będzie na blockchanie. Należy zatem podjąć odpowiednie starania, by technologia ta integrowała się z przemysłem energetycznym.

EcoWatt tworzy społeczność na rzecz ruchu klimatycznego. W planach kolejny projekt

Technologia blockchain znalazła swoje zastosowanie również w ekologii. EcoWatt tworzy pierwszą społeczność na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, niezależną od władz oraz instytucji rządowych. Poza udostępnianiem cyfrowych aktywów, firma planuje kolejną inwestycję w projekt ekologiczny. Tym razem chodzi o wpływ społeczny oraz bezpieczeństwo żywnościowe.

Podejmując współpracę z tress.org, EcoWatt zamierza udzielić wsparcia rodzinom w potrzebie oraz rozpocząć zakrojoną na szeroką skalę akcję sadzenia drzew. Docelowo do 2022 roku ma zostać utworzony portfel aktywów o kapitalizacji rynkowej tokenów wynoszącej 1,2 mld EURO. Plan zakłada również zaoszczędzenie 750 000 ton emisji dwutlenku węgla rocznie.

4.2/5 - (136 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters