Bitcoin Info

[cryptoprice insymbol="BTC" outsymbol="USD" width="auto" marketdata="24high,24low,24open"]

Bitcoin is a cryptocurrency and worldwide payment system. It is the first decentralized digital currency, as the system works without a central bank or single administrator. The network is peer-to-peer and transactions take place between users directly, without an intermediary.

These transactions are verified by network nodes through the use of cryptography and recorded in a public distributed ledger called a blockchain. Bitcoin was invented by an unknown person or group of people under the name Satoshi Nakamoto and released as open-source software in 2009. Bitcoins are created as a reward for a process known as mining. They can be exchanged for other currencies, products, and services. As of February 2015, over 100,000 merchants and vendors accepted bitcoin as payment.

History

One of the first supporters, adopters, and contributors to bitcoin was the receiver of the first bitcoin transaction, programmer Hal Finney. Finney downloaded the bitcoin software the day it was released, and received 10 bitcoins from Nakamoto in the world’s first bitcoin transaction. Other early supporters were Wei Dai, creator of bitcoin predecessor b-money, and Nick Szabo, creator of bitcoin predecessor bit gold. In the early days, Nakamoto is estimated to have mined 1 million bitcoins.

In 2010, Nakamoto handed the network alert key and control of the Bitcoin Core code repository over to Gavin Andresen, who later became lead developer at the Bitcoin Foundation.

Dynamics

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters