Śledź nas na lub dołącz do naszego

Venture capital (VC) jest formą prywatnego kapitału, formy finansowania oferowaną przez firmy bądź fundusze małym oraz początkującym przedsiębiorstwom, posiadającym duży potencjał rozwojowy. Podmioty VC inwestują w firmy w zamian za kapitał własny bądź udział w przedsiębiorstwach stanowiących przedmiot inwestycji.

Wzorzec VC rozwijał się przez ostatnie lata, zyskując popularność w wielu krajach świata. Taka forma inwestycyjna pomogła wielu firmom odnieść sukces, generując jednocześnie pokaźne zyski.

Największe problemy sektora Venture Capital

Sektor VC niewątpliwie przynosi szereg korzyści, jednak nie jest on wolny od pewnym ułomności, które sprawiają, że od dłuższego już czasu branża VC utknęła w selektywnej i małej grupie, niedostępnej dla większości zwykłych inwestorów. Można wskazać na trzy główne obszary problemowe branży VC.

Pierwszym z nich są bariery wejścia. Inwestowanie w fundusz VC wymaga wkładu nie mniejszego niż 1 mln USD, zdobycie którego dla większości małych firm jest niemożliwe. Nawet indywidualna inwestycja wymaga zobowiązania w wysokości blisko 100 tys. USD.

Drugim obszarem jest złożoność procesów Venture Capital. Inwestowanie tą drogą wymaga specjalistycznej wiedzy na temat rynku, celem dokonania trafnej oceny oraz efektywnego zarządzania jakością inwestycji.

Trzecim obszarem problemowych jest natomiast zamrożony kapitał – fundusz Venture Capital potrzebuje średnio 10-12 lat, by zwrócić kapitał swoim inwestorom.

VNX rozwiąże problemy Venture Capital?

Jednym z głównych aspektów, które mogą przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z VC, jest płynność rynku, która może otworzyć przed obecnymi klientami zupełnie nowe horyzonty rynkowe, zachęcając jednocześnie kolejnych. Nowych rozwiązań może dostarczyć firma VMX z siedzibą w Luksemburgu.
VMX jest pierwszą platformą handlową, a jednocześnie platformą transakcyjną dla tokenizowanych aktywów Venture Capital. Jej zdecentralizowany charakter zapewnia inwestorom znacznie szybszy czas zamiany aktywów na środki pieniężne, więcej środków pieniężnych na operacje oraz prostsze sposoby pozyskiwania nowych funduszy.

VNX postawiła sobie za cel uczynienie sektora Venture Capital bardziej otwartym dla inwestorów, w zamian za co będzie miała udział w zyskach. Dzięki tokenizacji swoich inwestycji, co uczyni je zbywalnymi na płynnym rynku wtórnym, VC będzie w przyciągnąć jeszcze większą liczbę inwestorów, a co za tym idzie, znacznie ograniczy kapitał zablokowany dla obecnych inwestorów. Blokada kapitału zostanie bowiem zredukowana do zaledwie 2-3 lat, co w porównaniu z poprzednim okresem stanowi niewątpliwy atut.

Co więcej firma planuje rozwijać infrastrukturę platformy oraz usługi w pełnej zgodności z unijnymi regulacjami, w związku z czym złożyła wniosek o licencję luksemburskiej CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Ponadto zdaniem przedstawicieli VMX wykorzystanie technologii blockchain oraz tokenizacji aktywów zapewnia wiele dodatkowych korzyści w porównaniu do tradycyjnych rynków kapitałowych, takich jak chociażby większa niezależność od pośredników, depozytów akcji, izb rozliczeniowych, agentów transferowych czy też dostawców usług powierniczych. Rozwiązania te zapewniają wysoki poziom automatyzacji, zwiększając jednocześnie poziom bezpieczeństwa i przejrzystości.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że VNX współpracuje z fundacją NEM w kwestii opracowania programu płynności, aby zachęcić Venture Capital do inwestowania w startupy zaangażowane w ekosystem NEM. Fundusze Venture Capital będą wtedy mogły uczestniczyć w początkowych ofertach aktywów cyfrowych na platformie VNX, osiągając optymalną płynność. Natomiast kryptowaluta NEM (XEM) będzie oferowana jako jedna z walut na VNX. Jedną z kluczowych strategii VNX stanie się zapewnienie klientom wysokiego poziomu bezpieczeństwa, niezawodności i użyteczności, co pozwoli osiągnąć przewagę nad innymi platformami.

Rozwiązania proponowane przez VNX zdają się brzmieć przekonująco, czyniąc realnym usprawnienie sektora VC. Firma jest tym bardziej wiarygodna, iż została uznana za jedną z kluczowych infrastruktur finansowych w Luksemburgu, a ponadto jest również członkiem luksemburskiego House of Financial Technology (LHoFT). VNX udało się również wypracować trwałe partnerstwo z kluczowymi instytucjami branżowymi, wobec czego jej działania – obecne i planowane, zasługują na uwagę.

5/5 - (1 vote)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters