Śledź nas na lub dołącz do naszego

Firma Value uruchomiła zaawansowaną giełdę obrotu aktywami cyfrowymi o nazwie Value DEX. Platforma stanowi jednocześnie rynek wtórny dla obrotu security tokens.

Jest to kolejne obiecujące przedsięwzięcie z obszaru cyfrowych papierów wartościowych. Głównym jego wyróżnikiem jest to, że nabywcy tokenów firmy mają realny wpływ na jej funkcjonowanie.

Value – co to takiego?

Value to innowacyjny start-up, budujący rozwiązania oparte na technologii blockchain. Swoje działania koncentruje przede wszystkim na rozwiązywaniu największych problemów spółek kapitałowych, wykorzystując przy tym takie narzędzia jak security tokens oraz inteligentne kontrakty. Firma przeprowadziła już trzy Security Token Offering na obszarze Unii Europejskiej, a także pierwsze w regionie CEE.

Giełda Value DEX

19 września tego roku Value uruchomiła wysoce zaawansowaną, zdecentralizowaną giełdę cyfrowych aktywów o nazwie Value DEX – decentralizacja ta ma zgodnie z założeniem zapobiegać manipulacjom cenowym oraz fałszerstwom handlowym.

Jej oficjalna premiera miała miejsce dzień wcześniej w Katowicach, a wydarzenie to zainteresowało najważniejsze firmy blockchainowe działające na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

Tokeny emitowane przez firmę (VCO) podlegają  regulacjom prawa estońskiego, przez co można powiedzieć o nich, iż są to w pełni zgodne regulacyjnie papiery wartościowe.

Udziałowcy, który nabyli tokeny VCO zyskują szeroki zakres ingerencji w funkcjonowanie firmy.

Przysługują im wówczas takie prawa jak: prawo głosu w kwestiach związanych z dystrybucją zysków oraz tematami podejmowanymi podczas Walnego Zgromadzenia Tokenariuszy, prawo do wglądu w raporty kwartalne, a także prawo do udziału w zyskach.

Projekty Value

Ekosystem Value złożony jest z dwóch kluczowych projektów: Value Tech oraz Value Equity.

Pierwszy z nich skoncentrowany jest na kryptowalucie Fiat oraz na kompleksowej obsłudze STO

Drugi z projektów tworzy zaś prywatną spółkę inwestycyjną, celującą przede wszystkim w inwestycje  w inne spółki, mające silną pozycję rynkową.

Kierunki rozwoju

Misją Value jest doprowadzenie do zmian w funkcjonowaniu spółek kapitałowych, w przypadku których dystrybucja zysków nadzorowana jest przez większościowych udziałowców, podczas gdy ci mniejszościowi, mimo że dostarczają kapitału, nie mają wiele do powiedzenia.

Stąd też firma wprowadziła żelazną zasadę, zgodnie z którą jeden token uprawnia do oddania jednego głosu. Oznacza to, że każdy nabywca tokenów w takim samym stopniu ma wpływ na dystrybucję zysków, a także na to, jaki procent zysków zostanie wypłacony przez firmę.

 

 

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters