Śledź nas na lub dołącz do naszego

Wiele wskazuje na to, że już wkrótce wejdzie w życie nowe rozporządzenie unijne, które wesprzeć działania ukierunkowane na pranie pieniędzy w kryptowalutach. Dyrektywa MiCA zdaje się nie gwarantować dostatecznego bezpieczeństwa w tym obszarze.

Bezpieczne obracanie kryptowalutami

W marcu Parlament Europejski zatwierdził rozporządzenie MiCA, które ma stanowić pierwszą regulację unijnego rynku kryptowalutowego. Choć trudno jeszcze ocenić, jak dokument ten sprawdzi się w praktyce, to już planowane są kolejne działania mające na celu przeciwdziałanie przestępczemu wykorzystywaniu kryptowalut.

Parlament Europejski we współpracy z Radą Europejską opracował projekt ustawy, która ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa obrotu cyfrowym pieniądzem. Akt ten ma bowiem zapewniać możliwość śledzenia transferów kryptowalutowych oraz blokowania transakcji wzbudzających wątpliwości. Ustawa ta stanowiłaby uzupełnienie dla dyrektywy MiCA, w której poświęcono zbyt mało uwagi kwestiom bezpieczeństwa.
Zasada „travel rule

Prowadzone na szczeblu unijnym działania, zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, mają służyć przeniesieniu zasady zwanej jako „travel rule” obowiązującej w tradycyjnych finansach, również na transfery kryptowalutowe. Stanowi ona, iż informacje na temat źródeł składnika aktywów oraz jego beneficjencie będą „podróżowały” wraz z transakcją i przechowywane będą po każdej ze stron przelewu. Podmioty świadczące usługi kryptowalutowe będą zobowiązane do udostępnienia tych danych odpowiednim służbom w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z obrotem finansowym.

Przeciwdziałanie przestępstwom finansowym na terenie Europy

Zasadne zdaje się również to, aby rozporządzenie obejmowało także tzw. portfele niehostowane, poprzez które należy rozumieć te portfele, które nie są związane z tradycyjnymi giełdami scentralizowanymi bądź brokerami. Warto dodać, że postulat taki odrzuciły jakiś czas temu brytyjskie władze, nie wydając zgody na śledzenie tych portfeli.

Tymczasem nowe unijne rozporządzenie regulujące transfer środków finansowych, ukierunkowane jest na wprowadzenie w życie odpowiednich wymogów w sprawie transferów kryptowalutowych. Jednocześnie podmioty oferujące związane z nimi usługi, będą zobowiązane do gromadzenia oraz udostępniania danych swoich klientów, jeżeli zajdzie taka konieczność.
Wszystkie te działania mają spowodować, że transakcje w kryptowalutach staną się bardziej bezpieczne, a jednocześnie zmniejszy się skala oszustw oraz prania pieniędzy.

5/5 - (5 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters