Śledź nas na lub dołącz do naszego

Security Tokens pozwalają nowym inwestorom bezpiecznie i zgodnie z prawem wejść na rynek kryptograficzny. Są one w pełni zintegrowane z obowiązującymi przepisami, dzięki czemu z powodzeniem można je wykorzystać w procesie cyfryzacji poszczególnych zasobów.

Aby móc odnaleźć się w tym cyfrowym świecie, koniecznym zdaje się zrozumienie funkcjonowania istniejących rodzajów tokenów, w tym STO. Poszczególne aktywa wymagają różnych rozwiązań prawnych.

Cztery główne typy Security Tokens

Equity STO

Pierwszy z nich stanowią Equity STO, których kapitał stanowi prawo własności poszczególnych aktywów. Mogą one reprezentować właściciela fizycznych aktywów, takich jak na przykład udział w nieruchomości. Bardzo dobrze sprawdzają się one również w przypadku zasobów cyfrowych, co powoduje, iż jest to obecnie najpowszechniejszy rodzaj STO.

Bond STO

Drugim typem są Bond STO, stanowiące zabezpieczenie dla obligacji, zapewniając jednocześnie stały dochód we wskazanym z góry okresie.

Real Estate Asset STO

Trzeci rodzaj stanowią Real Estate Asset STO, które z kolei dzielą się na dwa podtypy. Pierwszy z nich reprezentuje własność nieruchomości, przy czym warto podkreślić, że cyfryzacja nieruchomości zapewnia inwestorom większą płynność transakcji oraz efektywne wykorzystanie technologii blockchain. Wiodącą firmą w zakresie tego typu usług jest platforma Harbor. Drugim typem Real Estate Asset STO są aktywa debt-type, w przypadku których cyfryzacji ulega czynsz płacony za określoną nieruchomość. Dzięki temu proces pobierania oraz obracania wpływami z tytułu czynszu zostaje w pełni zautomatyzowany.

Commodity Asset STO

I wreszcie czwartym typem są Commodity Asset STO, odnoszące się do surowców. Tokeny reprezentują w tym przypadku takie dobra jak na przykład złoto, srebro czy ropa naftowa. Cyfryzacja obrotów taką grupą towarów umożliwia udział w rynku większej liczbie inwestorów.

Warto również nadmienić, że Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) podejmuje ostatnimi czasy bardziej praktyczne działania ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa. Mocniejszy nacisk na kwestie bezpieczeństwa spowodował, że firmy realizujące projekty kryptograficzne w większym stopniu uwzględniają wytyczne SEC.

STO mają w sobie ogromny potencjał, aby zrewolucjonizować działalność biznesową w skali globalnej. Security tokens bazujące na technologii łańcucha bloków umożliwiają inwestorom bezpieczne wejście na rynek cyfrowych aktywów, przy czym obszar ten wciąż zdaje się być jeszcze niedostatecznie zgłębiony.

5/5 - (6 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters