Śledź nas na lub dołącz do naszego

Trwają prace nad systemem opartym na technologii blockchain, zgodnym ze standardem GS1 na rynku konopi. Prowadzi je polski startup Trustt, któremu na etapie pre-seed udało się zebrać kwotę 1,8 mln złotych.

Dotacje dla polskiej firmy

Na przestrzeni dwóch miesięcy, startup Trustt uzyskał finansowanie opiewające na kwotę 400 tys. euro, czyli ponad 1,8 mln złotych. Firma ubiega się o dalsze dofinansowanie w ramach europejskiego programu Horyzont Europa, aby uzyskać kolejne 2,3 mln euro finansowania w rundzie pre-seed.

Uzyskane przez startup Trustt środki wykorzystane zostaną na rozwój technologii, w tym na stworzenie opartej na technologii blockchain platformy trace’ingowej Trustt Trace.

Jej zadaniem będzie szyfrowane dokumentowanie historii wszelkich zdarzeń, do jakich dochodzi podczas całego cyklu życia produktu. Dzięki zebranym funduszom w Polsce, Danii, Irlandii, Ugandzie oraz na Malcie, przeprowadzone zostaną programy pilotażowe.

Startup Trustt wspiera rozwój branży konopnej

Jak stwierdził Mike Sikorski, jeden ze współzałożycieli Trustt, wdrażany projekt przyczyni się do zapewnienia konsumentom wyższego poziomu bezpieczeństwa produktów z konopi. Producentom będzie zaś łatwiej redukować ryzyko biznesowe, zwiększając jednocześnie rentowność i zachowując pełną zgodność regulacyjną.

Przedstawiciele startupu uważają, że ich platforma ma duży potencjał, aby pobudzić rozwój branży w Europie. Ułatwi ona rozwiązanie największych problemów, z jakimi mierzy się sektor konopny. Mowa tu o standaryzacji, weryfikacji i bezpiecznej dystrybucji towarów z konopi.

Ponadto, we współpracy z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, startup Trustt rozpoczął projekt badawczo-rozwojowy. Naczelnym celem firmy jest regulacja rynku konopi, w związku z czym ubiega się ona o stanie się częścią pierwszego europejskiego, technologicznego akceleratora sektora konopnego na Malcie – TechforCann.

Jest to pierwszy europejski podmiot, który podjął próby legalizacji rynku konopi. Współpraca z nim zwiększa szanse Trustt na uzyskanie kolejnych funduszy.

Znaczenie rynku konopi

Rynek konopi przeżywa w ostatnich latach wyjątkowo dynamiczny rozwój. W samym tylko 2018 roku jego wartość wyniosła 300 mln euro, a zgodnie z aktualnymi prognozami, w bieżącym wzrośnie ona do 7 mld euro. W roku 2028 może ona osiągnąć nawet 115 mld euro.

5/5 - (7 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters