Śledź nas na lub dołącz do naszego

Na blogu Texture Capital, firmy oferującej wsparcie dla emisji i obrotu papierami wartościowymi, ukazał się ciekawy wpis poświęcony zagadnieniu płynności.

Ryzyko płynności stanowi jeden z najważniejszych czynników, jaki powinien być uwzględniony w podczas podejmowania decyzji o lokowaniu kapitału.

Warto zatem bliżej przyjrzeć się tej kwestii.

Płynność przedmiotem badań

Alokacja kapitału wymaga przemyślanej decyzji, uwzględniającej cały szereg różnych czynników, przy czym największe znaczenie zdają się mieć oczekiwane stopy zwrotów oraz zmienność.

Nie można też pominąć ryzyka płynności. Płynność stanowi bowiem podstawowy wyznacznik zbywalności aktywów na rynku. Jej znaczenia i wagi dowodzi również fakt, że na przestrzeni lat prowadzonych było wiele badań weryfikujących zależności pomiędzy płynnością a cenami aktywów.

Ich podsumowania dokonali Amihud, Mendelson oraz Pedersen, a wnioski zawarli w artykuleLiquidity & Asset Prices”. Autorzy wskazali w nim, że wzrost niepłynności może prowadzić do wymaganego zwrotu, o ile dojdzie do obniżenia cen.

Ryzyko płynności

Ci sami autorzy wyszczególnili również pewną grupę składników ryzyka płynności, do których zaliczyli koszty transakcji, takie jak chociażby prowizje maklerskie i podatki, presję podażową i popytową związane z nieobecnością kontrahenta na rynku, gdy inwestor wyraża gotowość realizacji transakcji (wówczas może wiązać się to z koniecznością zaakceptowania niższej ceny) oraz tzw. search friction, odnoszące się do sytuacji, w której inwestor jest zmuszony czekać, aż odpowiedni kontrahent wejdzie na rynek, wpływając na koszty rynkowe i koszty finansowania oraz koszt alternatywny.

Discount for Lack of Marketbility

Problematykę niepłynności badano również w kontekście wyceny spółek prywatnych, przy czym w przypadku inwestycji prywatnych najczęściej brak jest płynnego rynku wtórnego.

Texture Capital zwraca tu uwagę na zjawisko określane jako Discount for Lack of Marketbility (DLOM).

Duże znaczenie przypisuje się również ograniczeniom odsprzedaży papierów wartościowych, przy czym oszacowanie DLOM okazuje się koniecznością dla poprawnego rozliczenia podatkowego – wartość prywatnej inwestycji należy bowiem uwzględnić w podatku od nieruchomości.

Aktualne szacunki i badania wskazują, że dyskonto niepłynności znajduje się w przedziale 10,9-45 proc. Jako, że firmy odnotowują blisko 177 mld dolarów przychodu z prywatnych rynków rocznie, DLOM może kosztować prywatnych inwestorów nawet 23 mld rocznie.

5/5 - (2 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters