Śledź nas na lub dołącz do naszego

Pod koniec grudnia ubiegłego roku STO Global X ogłosiło uruchomienie platformy security tokens o nazwie Exchange (STGX). Platformę zaprojektowano w celu kompleksowej obsługi emisji, zarządzania oraz handlu szeroką gamą zasobów cyfrowych, w tym również security tokens.

STO Global X

Stacjonująca w Singapurze firma STO Global-X wydała oficjalny komunikat, zapowiadający uruchomienie kompleksowej platformy Security Token Exchange (STGX). Nowa platforma umożliwi emisję, proces zarządzania oraz obrotu na rynku wtórnym security tokens. Co więcej STO Global X nawiązał współpracę z BMI Capital Partners International i Coinstreet Partners, które zapewnią wsparcie niezbędne dla wydania platformy.

Tokeny STGX

STO Global X zapewnia, że token STGX umożliwi licencjonowanym instytucjom oraz operatorom giełdowym aktywów na tokenizację zarówno aktywów materialnych, jak i wartości niematerialnych, w tym również papierów wartościowych. Nowa platforma ma na celu nie tylko usprawnienie procesu tworzenia security tokens, lecz także całego procesu inwestycyjnego oraz obrotu zasobami.

Zarząd STO Global X, zapewnia, że proponowana przez firmę oferta security tokens radykalnie zmieni tradycyjną przestrzeń finansową, a co więcej jest ona w pełni gotowa na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych.

Twórcy STGX podkreślają również, że platforma odznacza się wysokim stopniem interoperacyjności – pozwala bowiem na integrację z zewnętrznymi systemami oraz aplikacjami. Integracja ta może obejmować różne obszary, na przykład emisję, cyfrowe przechowywanie aktywów czy też przetwarzanie płatności.

Dużą przeszkodą na drodze rozwoju security tokens wciąż pozostaje jednak brak dostatecznego porządku prawnego dotyczącego STO. Oferty security tokens tym różnią się od pierwotnych ofert ICO, że w większości przypadków podlegają tym samym regulacjom co papiery wartościowe. Stany Zjednoczone, jako jeden z wielu krajów stosujących takie rozwiązanie, zdecydowanie zapowiedziały, że nie zamierzają modyfikować obowiązujących przepisów wyłącznie z powodu opracowywania nowych technologii.

Platformy obracające security tokens, takie jak na przykład OpenFinance Network, oferują co prawda wiele korzyści w porównaniu z tradycyjnymi metodami handlu tradycyjnymi papierami wartościowymi, jednak z drugiej strony rodzą też wiele niejasności regulacyjnych. Stąd też coraz więcej platform cyfrowych opracowuje strategie zgodności z obowiązującym stanem prawnym. Co się zaś tyczny STO Global X, to platforma rozważa różne możliwości współpracy z licencjonowanymi instytucjami, aby móc prowadzić swoją platformę w sposób w pełni zgodny, zapewniając użytkownikom maksimum bezpieczeństwa.

5/5 - (2 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters