Śledź nas na lub dołącz do naszego

Wiele wskazuje na to, że już wkrótce blockchain wesprze również system sądownictwa. Dokona się to za sprawą publicznej, otwartej struktury o nazwie SimpleChain. W czasach globalnej cyfryzacji, technologia łańcuchów bloków może stanowić duże wsparcie dla wymiaru sprawiedliwości.

Czym jest SimpleChain?

SimpleChain jest publiczną, otwartą infrastrukturą ukierunkowaną na budowanie gospodarki cyfrowej. Jej głównym wyróżnikiem jest dwuwarstwowy łańcuch bloków bazujący na Proof of Work (PoW).

Sieć cechuje wysoki stopień elastyczności, dzięki czemu jest ona w stanie zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa oraz możliwość dołożenia łańcucha pobocznego (SubChain) do głównego (MainChain).

Ten pierwszy może być dopasowywany do dowolnego algorytmu aplikacji. Nad rozwojem ekosystemu SimpleChain czuwa fundacja o tej samej nazwie.

Zobacz również: Proof of Stake (PoS) – Jak kopać i ile zarobię?

Zastosowanie

SimpleChain, jako sieć rozproszona, jest w stanie wspomagać procesy wdrażania technologii blockchain oraz ukazywać jej zastosowanie na gruncie poszczególnych dziedzin, których krąg sukcesywnie się poszerza.

Teraz znajdzie je również w sądownictwie, a pierwsze działania w tym kierunku zainicjowano już w 2013 roku.

Zaczęto sobie wówczas zdawać sprawę, że technologia blockchain musi być zgodna z regulacjami właściwymi systemom sądowniczym. W związku z tym SimpleChain nawiązała współpracę z odpowiednimi instytucjami kryminalistycznymi, kancelariami notarialnymi, prawnikami, a także sądami internetowymi, co ukierunkowane było na rozwój łańcuchów bloków pod kątem dopasowania technologii do wytycznych zawartych w rozporządzeniach sądowych na temat danych o walorach dowodu.

System BaaS i token SPIC

SimpleChain pracuje ponadto nad systemem BaaS, czyli platformą dedykowaną programistom IT, ukierunkowaną na znoszenie barier między technologią blockchain a scentralizowanym systemem informatycznym.

Jest ona nieustannie unowocześniana, a docelowo ma stać się produktem służącym wdrażaniu SimpleChain w różnych obszarach biznesu.

Podstawową barierą prawną może okazać się  zakaz obrotu kryptowalutami w Chinach kontynentalnych.

SimpleChain posiada jednak dwuwarstwową strukturę, obejmującą specjalną warstwę do zastosowań biznesowych. Dlatego technologia tokenów nie stanowi w tym przypadku problemu.

SimpleChain emituje oryginalny token SPIC, który tworzony jest w oparciu o mechanizm Proof-of Work. Nie posiada on funkcji ICO ani typowych cech finansowych, stanowiąc jednocześnie integralny element blockchaina SimpleChain. Dzięki temu zupełnie leganie tokenem można obracać zamiast kryptowalut.

Blockchain w sądownictwie

Blockchain w w systemie sądowniczym Chin wykorzystano po raz pierwszy jesienią 2016 roku.

Mowa tu o ekspertyzie kryminalistycznej, która została przekazana do Baoquan.com.

Pierwszy wyrok sądowy wydany z wykorzystaniem blockchaina Simple Chain zapadł  natomiast w 2018 roku w Chinach.

Sprawa dotyczyła prawa do własności intelektualnej. Sieć współpracuje obecnie z Sądem Internetowym w Hangzhou, Sądem Internetowym w Pekinie, Sądem Internetowym w Guangzhou, Wysokim Trybunałem w Szanghaju oraz Wysoki Trybunałem w Syczuan. Trwają także pertraktacje w sprawie współpracy z Ludowym Sądem Najwyższym.

5/5 - (8 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters