Śledź nas na lub dołącz do naszego

W ostatnim czasie zaobserwować można było wiele przekształceń dokonujących się na gruncie branży energetycznej, do czego w dużej mierze przyczynił się wzrost świadomości odnośnie paliw kopalnych. Kolejne państwa rozważają przejście na energię odnawialną, zwracając się jednocześnie w stronę różnych alternatyw dla paliw o skończonych zasobach, takich jak chociażby ropa naftowa. Równolegle pogłębia się globalny kryzys gospodarki wodnej, spowodowany zwiększonym popytem na wodę. Rozwiązaniem tych problemów może okazać się technologia blockchain.

Blockchain w energetyce

Jak szacują eksperci, w ciągu kilku najbliższych lat może dokonać się znaczący wzrost udziału technologii blockchain w energetyce, a dokładnie w energetyce w modelu peer – to peer. W życie wdrażane są innowacyjne projekty oparte na zdecentralizowanych sieciach podmiotów, wytwarzających i przesyłających sobie wzajemnie energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Takie rozwiązanie sprzyja znacznej redukcji kosztów energii. Z drugiej strony wiąże się ono również z dużym wyzwaniem infrastrukturalnym. Przesyłanie energii elektrycznej może się bowiem odbywać wyłącznie za pośrednictwem linii oraz slupów energetycznych, dlatego upowszechnienie sieci P2P wymaga gruntownych przekształceń całego systemu dystrybucji.

Zobacz również: Blockchain a energia jądrowa

Zielone certyfikaty

Obecnie, jednym z głównych obszarów związanych z energetyką, w którym może być wykorzystana technologia blockchain, są tzw. zielone certyfikaty, oznaczające prawa majątkowe tworzące przedmiot obrotu niepowiązanego z handlem energią elektryczną. Innymi słowy są to potwierdzenia zakupu energii źródeł odnawialnych.

Aktualnie, z uwagi na ograniczone możliwości, są one wydawane wyłącznie na podstawie prognoz. Tu doskonale mogłaby sprawdzić się właśnie technologia blockchain, wykorzystywana przez wiele firm do monitorowania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Pozwoliłoby to na wydawanie certyfikatów na podstawie bardziej dokładnych danych, poprzez podpięcie do łańcucha blokowego panelu fotowoltaicznego bądź wiatraka. Wygenerowane przez nie megawaotgodziny energii odnawialnej byłyby rejestrowane w sieci blockchain, po czym otrzymywałby zielony certyfikat.

Jeżeli chodzi o ropę i gaz, to procesy ich wydobycia raczej nie skorzystają na technologii blockchain. Niemniej jednak surowce te są przedmiotem obrotu, przy czym finansowanie handlu w tym obszarze stanowi nie lada wyzwanie. Blockchain zaś nie tylko usprawniłby cały ten proces, a uczyniłby go też bardziej transparentnym.

Przemysł wodny

Technologia blockchain może być z powodzeniem wykorzystana również w przemyśle wodnym. Jest to szczególnie istotne w kontekście dokonującego się globalnego kryzysu wodnego. Fundacja Światowe Forum Ekonomiczne szacuje, że obecnie nawet 4,5 mld ludzi ma ograniczony dostęp do podstawowych usług sanitarnych. Co więcej, problem ten już wkrótce może dotknąć również społeczeństwa rozwinięte. W roku 2050 deficyt w globalnej podaży wody może osiągnąć nawet 40%.

Jednym z projektów wodnych bazujących na technologii blockchain, jest Waterchain, jednak póki co technologia ta służy póki co wyłącznie do crowdfundingu.

Finansowanie przeznaczone jest na projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji związanej z gospodarką wodną. Należy jednak podkreślić, że jest to dopiero początek wdrażania narzędzi opartych na blockchainie. Technologia ta może w przyszłości znacząco przyczynić się do zapewniania zrównoważonej gospodarki zasobami wody, a co za tym idzie – do lepszego dostępu do niej.

5/5 - (4 votes)
Zapraszamy do odwiedzin naszych innych portali Ekskluzywne.net, LuksusoweHotele.pl oraz Golabek.pl

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters