Śledź nas na lub dołącz do naszego

Operatorzy technologii TE-FOOD, ekosystemu umożliwiającego identyfikację żywności, wskazali w jednej ze swoich ostatnich publikacji szereg korzyści, jakie może przynieś tokenizacja papierów wartościowych. Nowe rozwiązania mogą korzystnie wpłynąć na proces pozyskiwania funduszy w rolnictwie.

Security tokens w rolnictwie

System TE-FOOD opracował rozwiązanie umożliwiające śledzenie działań przedsiębiorstw rolnych. Bazuje ono na technologii blockchain, przetwarzając każdego dnia blisko 400 tys. transakcji i obsługując ponad 6 tys. klientów. Autorzy wspomnianej publikacji wskazują na zwrot w kierunku security tokens, stających się coraz bardziej powszechnym narzędziem. Prognozuje się, iż uda im się nawet zrewolucjonizować sektor rolniczy.

Przede wszystkim bowiem, tokenizacja w odniesieniu do papierów wartościowych takich jak akcje czy obligacje, czy tez dóbr takich jak cenne dzieła sztuki, może przynieść wiele korzyści. Gwarantuje ona zachowanie prawa własności do cennych aktywów, bezpiecznie przechowywanych w zdecentralizowanej księdze rachunkowej. To z kolei przyczynia się do większej przejrzystości w procesie automatyzacji, usprawnienia procesu zakupowego, ułatwienia dostępu do inwestorów, płynności w działaniach oraz frakcjonowania własności.

Zdaniem przedstawicieli TE-FOOD, ogromna liczba przedsiębiorstw rolnych, szczególnie tych mniejszych, ma utrudnione zadanie pozyskiwania kapitału. Dostęp do źródeł finansowania ograniczany jest m.in. przez biurokratyczne procesy oraz brakiem odpowiednich zabezpieczeń.

Stąd też operatorzy systemu są zdania, że gospodarstwa rolne powinny w swojej działalności wykorzystywać tokenizowane dobra, a także zwierzęta hodowlane, które będą stanowiły zabezpieczenie dla potencjalnych inwestorów. Dzięki takiemu rozwiązaniu sami inwestorzy poczują się pewniej i będą chcieli przekazywać środki na działalność rolną, a sami rolnicy otrzymają szansę na wykorzystanie potencjału prywatnego kapitału z zastosowaniem Security Token Offering. Niemniej jednak ogromnie ważne jest prawidłowe nimi zarządzanie, aby zamiast wesprzeć, nie zakłócały pozyskiwania funduszy w sektorze rolnictwa.

5/5 - (4 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters