Śledź nas na lub dołącz do naszego

Ostanie miesiące okazały się wyjątkowo intensywnym czasem dla amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Organ nie tylko przyglądał się działaniom szerokiej grupy firm, ale i podjął próbę pobudzenia rynków inwestycyjnych. W tym celu opracowano projekty poszczególnych przepisów i interpretacji prawnych, m.in. w kwestii definiowania inwestora akredytowanego.

Nowa definicja akredytowanego inwestora

Zmiany zaproponowane przez SEC ukierunkowane są na stworzenie regulacji bardziej przyjaznych rynkom inwestycyjnym.

Odnoszą się m.in. do sposobu definiowania w przepisach prawa inwestora akredytowanego. Pierwotna definicja wskazywała konieczność posiadania wkładu własnego wynoszącego minimum 1 mln dolarów.

Po wprowadzonych zmianach w większym stopniu skoncentrowano się zaś na czynnikach pozwalających zakwalifikować inwestora jako akredytowanego inwestora, choć wszystkie poprzednie wymogi zostały zachowane.

Jak podkreślają przedstawicie SEC, oznacza to, iż osoby fizyczne będą mogły uczestniczyć w prywatnych rynkach kapitałowych nie tylko na podstawie dochodu, lecz również w oparciu o jasno wytyczone miary złożoności finansowej. Predyspozycje finansowe danego podmiotu będą oceniane na podstawie grupy przesłanek, wśród których najważniejsze będą: profesjonalna wiedza, doświadczenie oraz posiadane certyfikaty. Pozwoli to kwalifikować jako inwestorów akredytowanych znacznie więcej osób.

Pozostałe zmiany

Zmiany poszerzające katalog cech, jakie powinien posiadać inwestor akredytowany, to nie jedyne zmiany wprowadzone przez SEC.

Komisja zaproponowała również dodanie nowej kategorii dla podmiotów posiadających określone w ustawie o spółkach inwestycyjnych inwestycje z nadwyżką 5 mln dolarów, które nie zostały poczynione w określonym celu inwestowania w papiery wartościowe, powołać tzw. „family offices”, czyli biura, w których zarządza się aktywami o minimalnej wartości 5 mln dolarów, a także umożliwić osobom pretendującym do bycia inwestorem akredytowanym łączenie finansów z finansami współmałżonka.

Organ złagodził również ograniczenia dotyczące platform finansowania społecznościowego, w których dostrzeżono duży potencjał.

Rynek kryptowalutowy wciąż poza regulacjami

Zmiany zaproponowane przez SEC przyczynią się do tego, że więcej osób będzie mogło poszerzyć krąg inwestorów, jednak wymagania finansowe wciąż pozostają tu główną barierą.

Warto dodać, że wszystkie te przeszkody, które uniemożliwiają wejście do grupy inwestorów, przyczyniły się do rozwoju rynku kryptowalut, oferującego niższe bariery wejścia, a co za tym idzie, stanowiącego alternatywę dla tych osób, które nie wpisują się w ramy inwestora akredytowanego.

Zyskują one możliwość inwestowania w różne projekty, które w tradycyjnym trybie pozostawałyby poza ich zasięgiem. Tymczasem niewiele wskazuje, aby Komisja zajęła się w najbliższym czasie obszarem kryptograficznym, wobec czego inwestorzy podejmują często dość ryzykowne inwestycje w startupy kryptowalutowe, stanowiące dla nich jedyną dostępną formę inwestowania.

 

5/5 - (6 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters