Śledź nas na lub dołącz do naszego

Akcje imienne WeStyle Aesthetics AG zostały poddane tokenizacji. Proces ten przeprowadziła platforma iVE.ONE należąca do fintechu Agora Innovation. Jest to kolejny ważny krok w stronę rozwoju sektora cyfrowych finansów.

Tokenizacja WeStyle Aesthetics AG

Platforma iVE.ONE, należąca do niemieckiego fintechu Agora Innovation, jako pierwszy europejski podmiot wdrożyła technologię blockchain do spółki akcyjnej.

Tokenizacji poddano akcje imienne WeStyle Aesthetics AG – dostawcy przestrzeni do pracy dla firm z branży kosmetycznej. Rozwiązania, jakich dostarczyła IVE.ONE, umożliwiły obrót cyfrowymi papierami wartościowymi, w pełni zgodny z regulacjami prawnymi. Cały proces nadzorowany był przez ekspertów prawa w dziedzinie cyfrowych papierów wartościowych.

Rewolucja cyfrowa rynku papierów wartościowych

Tradycyjne akcje papierowe zastępuje się obecnie wpisami do rejestru w centrali. Fitech Agora Innovation poszedł krok dalej i postanowił stworzyć akcje cyfrowe, którymi obracanie może przynieść uczestnikom rynku jeszcze więcej korzyści oraz zupełnie nowe możliwości zastosowania.

Jak wskazują z kolei przedstawiciele WeStyle Aesthetics AG, za sprawą emisji akcji cyfrowych przeprowadzonej przez iVE.ONE, firma będzie w stanie w krótkim czasie zrealizować a rynku Beauty Sharing Economy wyznaczone sobie cele korporacyjne.

Jednocześnie nie można zapominać, że zgodnie z niemiecką ustawą o spółkach giełdowych, akcje na blockchainie muszą posiadać odrębną strukturę.

Każda z akcji musi być przypisana do konkretnego akcjonariusza. Ponadto, jak deklaruje Agora Innovation, fintech poszerza funkcjonujący obecnie standard Ethereum ERC-20 o funkcję głosowania, zapewniając mu jednocześnie wymaganą zgodność regulacyjną.

iVE.ONE i WeStyle Aesthetics AG

iVE.ONE jest jednym z produktów Agora Innovation, powstałym dzięki dofinansowaniu FinLab EOS VC.

Platforma koncentruje się na trzech kluczowych aspektach związanych z cyfrowymi papierami wartościowymi, a mianowicie na emisji, inwestycjach oraz kwestiach regulacyjnych.

Dostarczane przez nią rozwiązania umożliwiają firmom funkcjonującym na rynkach prywatnych wejść na drodze tokenizacji na rynki kapitałowe, a następnie rozszerzać portfele swoich inwestorów zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi. WeStyle Aesthetics AG jest natomiast rozwijającym się dostawcą przestrzeni do pracy dla firm działających w branży kosmetycznej na terenie całej Europy.

Firma oferuje nowoczesne lokale przeznaczone do świadczenia usług kosmetycznych, które niezależni przedsiębiorcy mogą rezerwować adekwatnie do swoich potrzeb.

5/5 - (6 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters