Śledź nas na lub dołącz do naszego

Choć cyfrowe papiery wartościowe cieszą się coraz większą popularnością, to wciąż brak jest w pełni zadowalających przepisów dotyczących obrotu nimi. Kolejne kraje podejmują jednak stosowne kroki w tym kierunku – teraz przyszedł czas na Niemcy.

Cyfrowy rynek potrzebuje regulacji prawnych

Stosowne regulacje dotyczące obrotu cyfrowymi aktywami są konieczne, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństw dla tego typu aktywności finansowych.  

Cyfrowe papiery wartościowe to nic innego jak token oparty na technologii blockchain, stanowiący reprezentację podstawowej inwestycji. Mogą one zatem reprezentować na przykład przedmiot kolekcjonerski czy udziały w firmie.

Tokeny takie bazują na specjalnych protokołach obsługujących inteligentne kontrakty, co czyni je zgodnymi ze standardowymi przepisami odnoszącymi się do papierów wartościowych.

Te nie zawsze jednak można zastosować do wszystkich aspektów obrotu cyfrowymi papierami wartościowymi. Taki stan rzeczy prowadzi do tego, że firmy celujące w tę formę finansową, napotykają na szereg barier natury prawnej.

Niemieckie rozwiązania

Niemcy są kolejny krajem, który zdecydował się uregulować kwestie prawne związane z obrotem cyfrowymi aktywami.

W niemieckim projekcie nowej ustawy zaproponowano wprowadzenie nowego systemu cyfrowej księgi rachunkowej, służącej rejestrowaniu niezbędnych informacji. Miałaby się ona opierać na technologii blockchain, a nadzór nad nią sprawowałby Federalny Urząd Nadzoru Finansowego.

Dokument uwzględnia też możliwość konwertowania tradycyjnych papierów wartościowych na papiery cyfrowe. Niewątpliwie niemiecki projekt ustawy stanowi ważny, kolejny już krok w stronę opracowania przejrzystych ram prawnych dla rynków cyfrowych.

Inne kraje

Niemcy nie są pierwszym państwem, które postanowiło uregulować kwestię cyfrowych papierów wartościowych. W 2019 roku przepisy ich dotyczące zaczęła opracowywać Rosja, określając w nich ramy regulacyjne dla tej grupy aktywów, a jednocześnie wprowadzając ścisły nadzór nad ich emisją oraz obrotem.

Wciąż jednak zabrania się wykorzystywania kryptowalut jako formy płatności, nawet w przypadku nabywania cyfrowych papierów wartościowych.

Podobną drogą, co Niemcy i Rosja, podąża również i Japonia, która jako jedno z pierwszy państw wprowadziła stosowne regulacje dotyczące obrotu cyfrowymi papierami wartościowymi. W przepisach podjęto m. in. takie kwestie jak terminologia branżowa, standardy bankowe, warunki obrotu aktywami cyfrowymi, a także kary za upowszechnianie nieprawdziwych informacji.

Ponadto w Japonii działają dwie organizacje, które mają za zadanie opracowywanie standardów w sektorze cyfrowych papierów wartościowych: Japan Security Token Offering Association oraz Japan Security Token Association.

 

5/5 - (7 votes)
Zapraszamy do odwiedzin naszych innych portali Ekskluzywne.net, LuksusoweHotele.pl oraz Golabek.pl

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters