Śledź nas na lub dołącz do naszego

Neblio to platforma do tworzenia i dystrybucji tzw. Dapps’ów (Distributed Applications), czyli zdecentralizowanych aplikacji, jednym z głównych założeń i pytań jakie postawił sobie team Neblio zanim zaczął pracę nad projektem było:

Jak uprościć i przyspieszyć rozwój zdecentralizowanych aplikacji?

Neblio

Co to jest i jak to działa?

Neblio w działaniu przypomina sieć blockchain taką jak ma wiele innych kryptowalut jak np Bitcoin. A więc jest to rozproszony rejestr oparty o sieć węzłów (node’y lub masternode’y), które komunikują się wzajemnie w formie tzw. transakcji. W każdym z tych węzłów zapisana jest kopia księgi transakcyjnej w formie tzw. bloków. Każda nowa transakcja jest rozgłaszana przez sieć, dzięki czemu węzly są w stanie porównać i sprawdzić zgodność takiej nowej transakcji. Projekty wykorzystujące zdecentralizowane aplikacje sieciowe takie jak Neblio idą krok dalej i zamiast zapisywania suchych transakcji w blockchainie pozwalają na coś więcej. Umożliwiają zapisywanie danych w sieci blockchain przez specjalnie stworzone do tego aplikacje. Zapis i odczyt danych odbywa się przez API, każda manipulacja danymi musi być potwierdzona przez sieć a więc dane aplikacji mają dodatkowo wysoki poziom zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.

Jakie korzyści dają nam zdecentralizowane aplikacje w porównaniu do aplikacji centralnych?

Najlepiej wyjaśnić to na przykładzie. Dla przykładu możemy się oprzeć na kartotece medycznej w służbie zdrowia w dowolnym systemie. W normalnym centralnym systemie dany szpital/oddział ma kartotekę medyczną pacjenta w formie papierowej (wersja stara) w karcie pacjenta lub elektronicznej zapisanej na serwerze/dysku/przenośnej pamięci itp. Obydwie te metody zapisu czy w formie papierowej czy elektronicznej mają cechę wspólną, którą jest centralizacja zapisu. Nawet gdy do danej kartoteki pacjenta dostęp ma 100 szpitali to i tak synchronizacja i zapis danych następuje gdzieś tam w hurtowni danych.

Hurtownia taka jest na scentralizowanym serwerze dostępna przez API, dodatkowo obsługa i budowa takiego systemu dla 100 szpitali jest kapitałochłonna, czasochłonna i wymaga nadzoru pracowników IT, którzy sprawdzają wersje, synchronizacje danych, usuwają błędy itp. Pamiętać należy że pracownicy mogą zrobić z taką bazą danych wszystko, są więc podmiotem trzecim od których szpital jest zależny i którym musi zaufać.

Niestety nigdy nie ma 100% pewności czy dane są poprawne, czy nie zostały przez kogoś zafałszowane a jeśli zostały to przez kogo i kiedy dokładnie? Centralizacja danych ponadto naraża dane na niebezpieczeństwo ich utraty w przypadku awarii stosu serwerów. Ktoś powie że można trzymać kopie zapasowe ale tutaj też mnożą się problemy wymienione powyżej.

Neblio

Decentralizacja to niezależność!

Rozwiązaniem wszystkich tych problemów jest manipulacja i obróbka dużych baz danych przez aplikacje zdecentralizowane. Blockchain zapisuje każdą transakcję a więc i informację. W każdej chwili możemy podejrzeć kiedy informacja została dodana/zmodyfikowana/usunięta. Każdy użytkownik zostawia również “ślad” swojej działalności. Dodatkowo nie musimy polegać na pracy firm czy osób “trzecich” specjalistach IT – jest to szczególnie ważne w materii rejestrów wrażliwych jak np. rejestry bankowe, rejestry ubezpieczeń, rejestry sądowe itp. Oprócz oczywistości pojawia się jeszcze jedno pytanie. Co jeśli nastąpi jakaś katastrofa i nie będziemy mieli dostępu do kartoteki pacjenta który znajduje się w naszym szpitalu? To pokazuje jak słabe i podatne są systemy scentralizowane oraz jaki potencjał drzemie w aplikacjach zdecentralizowanych.

Konkurencja w tej przestrzeni oraz ilość projektów, które w założeniu chcą być platformą dla zdecentralizowanych aplikacji jest na tyle duża, że można odnieść wrażenie iż obecnie jest więcej platform niż samych gotowych wdrożeń i aplikacji zdecentralozpwanych. Z powodu dużej konkurencji trzeba szukać wartości dodanej projektu na tle konkurencji. Rzeczy-wyróżników, które mają za zadanie uzyskać przewagę konkurencyjną projektu. W Neblio jest kilka takich wyróźników, które sprawiają że projekt jest atrakcyjny na tle konkurencji

Co wyróżnia Neblio na tle pozostałych projektów?

  • Ilość obsługiwanych języków programowania: Python, Java, JS, Node.JS, .NET (C# and VB .NET), Go, Objective-C, PHP. Projekt ma przewagę dzięki temu nad takimi kolosami jak Lisk czy Stratis które obsługują jeden lub dwa języki programowania.
  • Nowoczesna architektura API RESTful, której przyszły rozwój ma być elastyczny i oparty o feedback ze strony użytkowników-programistów. Zamierzeniem ma być absolutne uproszczenie API po stronie użytkowników tak aby programiści po stronie klienta mogli przygotowywać Dapps’y nawet bez wiedzy o działaniu sieci blockchain.
  • Możliwość tworzenia indywidualnie dobranych i/lub prywatnych sieci blockchain opartych o sieć Neblio.
  • W przyszłości możliwość zaadoptowania API Neblio do działania również na innych sieciach blockchain nie opartych o Neblio – jest to więc element elastyczności w podejściu developerów do projektu. Współcześnie wiele projektów i programów w IT bazuje na rozwiązaniach wspólnych. Migracje lub zmiana środowiska programowania nie powinny stanowić problemu.
  • Blockchain Consulting – dział wyznaczony przez team, który będzie się zajmował pozyskiwaniem i obsługą klientów instytucjonalnych i proponował im dedykowane rozwiązania. Jest to o tyle istotne że dużym problemem w branży IT jest zawsze odpowiednie zidentyfikowanie problemów i zaproponowanie rozwiązań po stronie klienta. Tutaj podstawowym zadaniem będzie zastosowanie sieci blockchain Neblio wszędzie tam gdzie przyniesie to wymierne korzyści dla obecnie działających instytucji i firm. Jest to więc forma aktywnego marketingu która wykracza poza pasywne działania reklamowe. Pole do manewru jest bardzo duże: od szpitali i urzędów po centralne rejestry państwowe, korporacyjne itp.
  • Node’y (węzły sieci) mogą być postawione na serwerze w siedzibie firmy, w chmurze lub w wybranej usłudze hostingowej. Wszystko zależnie od preferencji klienta. Ponownie dużą rolę odgrywa elastyczność podejścia i wielowątkowość rozwiązania.

Neblio

Jak więc widać powyżej projekt Neblio ma jasno określone cele i strategię działania, nie skupia się na zbyt rozszerzonej przestrzeni działania. Widać w projekcie misję działania w określonym celu. Co ciekawe same tokeny mają być używane prawdopodobnie do stawiania node’ów ale jasno to nie wynika z Whitepaper. Wg. whitepaper tokeny Neblio mają być używane do  tworzenia, dystrybucji i używania dappsów. Teoretycznie więc wraz z rozwojem i adaptacją wartość tokenów powinna rosnąć. W whitepaperze team jasno określił że tokeny nie są w żaden sposób “akcjami” lub inną formą inwestowania czyli nikt nie weźmie ich za papiery wartościowe (securities).

Fakty i liczby

Obecnie w obiegu jest 13 657 538 monet NEBL, w domyśle wszystkich ma być: 14 408 862. Przy wzroście zapotrzebowania waluty wraz z rozwojem sieci aplikacji zdecentralizowanych wartość NEBLIO powinna wzrastać.

Zalety projektu:

+ Mnogość języków programowania

+ Jasno “stargetowany” klient i działania promocyjne przygotowane na pozyskanie klienta

+ elastyczne API

Wady projektu:

jest to już któryś z kolei projekt do tworzenia dapps’ów na autorskim blockchainie. Nowych projektów przybywa a konkurencja rośnie w oszałamiającym tempie.

5/5 - (5 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters