Śledź nas na lub dołącz do naszego

Władze stanu Teksas dążą do uregulowania statusu bitcoina oraz pozostałych kryptowalut. Dzięki temu stałyby się one w pełni legalnymi walutami, a stan zainteresowałby nowych inwestorów.

Inicjatywa uregulowania aktywów cyfrowych

Teksas, podążając śladem stanu Wyoming, zamierza uznać walutę cyfrową za środek płatniczy stawiany na równi z tradycyjnym pieniądzem. Takie rozwiązanie ma przyciągnąć nowych inwestorów oraz wyklarować regulacje prawne. Zostało ono zainicjowane przez Tana Parkera, reprezentującego jeden z teksańskich okręgów, który postulował zmiany w kodeksie handlowym. Byłyby one przychylne technologii blockchain, a jednocześnie regulowałyby kwestie związane z aktywami cyfrowymi. Pod koniec marca inicjatywę tę oficjalnie poparł na swoim koncie w mediach społecznościowych Greg Abbot, gubernator stanu Teksas.

Trwają prace nad nowymi regulacjami

Działania na rzecz uznania kryptowalut za w pełni legalny środek płatniczy, podejmowane są w Teksasie już od dłuższego czasu. Szczególne zasługi na tym polu ma organizacja Texas Blockchain Council, która zarówno promuje wszelkie inicjatywy związane z technologią blockchain, jak i prowadzi działania edukacyjne w tym zakresie. Choć prace nad nową ustawą wciąż są w toku, to udało się wprowadzić definicję wirtualnej waluty, zgodnie z która, jest nią cyfrowa reprezentacja wartości, funkcjonująca jako środek wymiany. Nowe regulacje mają określić, w jaki sposób będzie można realizować płatności za pośrednictwem kryptowalut. Dzięki nim cyfrowe waluty staną na równi z tradycyjnym pieniądzem. Będzie to jednocześnie ważny komunikat dla wszystkich firm wykorzystujących technologię blockchain, że stan staje się ośrodkiem innowacyjnej działalności, a jednocześnie atrakcyjnym obszarem inwestycyjnym.

Teksas idzie w ślady Wyoming

Nowa ustawa może okazać się korzystana również dla działających już na terenie Teksasu firm. Coraz więcej powstających tu startupów wykorzystuje bowiem technologię blockchain. Stan ten jest siedzibą m.in. dla zdecentralizowanej sieci publicznej Hedera Hashgraph, a także dla funduszu hedgingowego kryptowalut Austin Multicoin. Dotychczas wyłącznie jeden amerykański stan – Wyoming, wprowadził kompleksowe prawo odnoszące się do technologii blockchain. Siedemnaście innych stanów wprowadziło zaś częściowe regulacje dotyczące walut cyfrowych.

5/5 - (4 votes)
Zapraszamy do odwiedzin naszych innych portali Ekskluzywne.net oraz LuksusoweHotele.pl

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters