Investment

My Investments and Earnings

With so many options for investing money, you can sometimes struggle with making the right choice and make sure that your company does not get in a danger of bankruptcy. Therefore, the easiest thing to do for the beginner is to follow someone who knows what they are doing.

On this page, you will be able to track stock market updates, news, trends and numbers to stay ahead of the latest investment tendencies. We want to make this information as transparent as possible to give you an accurate idea of what can be achieved on the current market. Please let us know if you need any additional information regarding this particular data and we'll get back to you.

We Make Finance Easy.One Click Away!

Get Started Now!

Analyzing the Data

DOW J

[chart id=”444″]

AAPL

[chart id=”510″]

Profit Data

Month Faucet Earnings Miner Earnings (~ 15 GHs) Advert Earnings Payments Received
Jun 44235 15395 70 41705 (faucet)
Jul 31299
Aug 11987
Sep 34008

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Realizacja Scythe Studio © 2018.

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters