Śledź nas na lub dołącz do naszego

InterWork Alliance rozpoczęło niedawno prace nad standaryzacją ekosystemów bazujących na tokenach. Działania te mają globalny zasięg, a przyczynić się mają do zwiększenia innowacyjności sieci wykorzystujących tokeny.

Standaryzacja ekosystemów bazujących na tokenach

Jednym z większych wyzwań współczesnej cyfryzacji jest standaryzacja na poziomie biznesowym, która zapewniłaby firmom uzgadnianie rozproszonych modeli biznesowych bez uprzedniego wybierania platform.

InterWork Alliance obrało sobie za cel ustanowienie standardów tworzenia aplikacji rozproszonych, tokenizacji, a następnie zawierania związanych z nią umów, a także poprowadzenie analiz danych wielostronnych z zachowaniem prywatności.

Do projektu przystąpiła szeroka grupa platform, m.in. Blockchain Technology, DEKRA, Digital Asset, Hedera Hashgraph, Microsoft, Nasdaq, British Blockchain Association i wiele innych.

Zdaniem prezesa InterWork Alliance wiele firm dąży obecnie do tworzenia modeli biznesowych bazujących na tokenach, nie chcąc przy tym uwzględniać technologii platformy. Aby cel ten był możliwy do zrealizowania konieczne jest wyznaczenie nowych standardów definiowania tokenów oraz powiązanych z nimi kwestii. Obecnie można uznać, że tokeny pozwalają ich użytkownikom na określenie, użytkowanie i wymianę wszystkiego, co posiada wartość. Aby firma mogła korzystać z tokenizacji, konieczne jest uzgodnienie w pierwszej kolejności jak token ten należy definiować oraz w jaki sposób zostanie odblokowana jego wartość.

Nowy obszar działania

Wiele firm podejmując współpracę z innym podmiotami pragnie skoncentrować się przede wszystkim na wynikach biznesowych, nie zaś na szczegółach czysto technologicznych.

Dlatego InterWork Alliance obrało sobie za cel zapewnienie liderom poszczególnych branż wsparcia we wzajemnej współpracy. Fundacja ma zapewnić firmom warunki niezbędne do tworzenia standardowych definicji tokenów oraz umów w warunkach biznesowych, wykluczając przy tym konieczność wchodzenia w obszar techniczny. Wyznaczone ramy będą następnie przekazywane programistom w celu ich kodowania na dowolnej platformie.

Zarówno zasoby tokenizowane, jak i aplikacje rozproszone, można w pewnym zakresie komponować. InterWork Alliance prognozuje, że na drodze identyfikacji oraz standaryzacji atrybutów komponentów oraz specyfiki tokenów i tworzonych umów, znaczącej poprawie ulegnie zdolność aplikacji rozproszonych do kooperacji na różnych platformach technologicznych. Rozwiązania, jakie będzie wdrażać organizacja, będą też sprzyjały lepszemu zrozumieniu przez poszczególne podmioty znaczenia i faktycznego zastosowania systemów tokenizowanych. Wiele firm wyraziło swój entuzjazm i poparcie dla projektu.

5/5 - (11 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters