Śledź nas na lub dołącz do naszego

Innowacyjny system Proof of Location (PoF), czyli potwierdzenie lokalizacji, to kolejny sposób na wykorzystanie technologii Blockchain w nowoczesnym świecie.

GPS to system nawigacji satelitarnej obejmujący swoim zasięgiem całą kulę ziemską. Jego działanie oparte jest na pomiarze czasu dotarcia sygnału radiowego z satelitów do odbiornika.

Mimo, iż od dłuższego czasu system ten pozostaje w użyciu i wielu użytkowników już się do niego przyzwyczaiło, nie jest on bez wad. Po pierwsze brak jest w nim zabezpieczeń przed atakami hakerskimi, nie jest też wystarczająco dokładny, a także nie jest odporny na zagłuszenia. Urządzenia pracujące w tym systemie znacznie zużywają swoje baterie.

Rozwijająca się technologia blockchain użyta w systemie nawigacji może w przyszłości zmienić komfort użytkowania urządzeń tego rodzaju oraz wprowadzić nowe możliwości. Już nie GPS, a kryptokartografia może się stać przyszłością.

Dzięki blockchainowi mogą powstać mapy tworzone i zarządzane przez użytkowników, a także różne plany zagospodarowania przestrzennego i podziały administracyjne.

Proof of Location (PoF)

Dostarczany jest przez firmę FOAM i opiera się na mierzeniu czasu potrzebnego na przesłanie sygnału pomiędzy użytkownikiem PoF, a każdym z czterech odbiorników, tworzących strefę.

Można już dziś znaleźć wiele zastosowań dla tego systemu. PoF pomocny jest na przykład przy monitorowaniu drogi, którą pokonują nasze przesyłki nim dotrą do celu, a także przy potwierdzaniu naszego adresu zamieszkania, chociażby na podstawie czasu, jakim spędzamy w danym miejscu.

PoF to system autonomiczny i w pełni transparentny. Oferuje tworzenie map i sami  użytkownicy mogą też tworzyć listy punktów zainteresowań. Listy te mogą być przez użytkowników oceniane i popularyzowane.

Użytkownicy oceniają obszary w skali atrakcyjności biorąc pod uwagę atmosferę, wskaźnik przestępczości, czy infrastrukturę.

Krytycy uważają jednak, że system PoF nie jest dostatecznie rozpowszechniony, jak również, że większość jego użytkowników to mężczyźni, co może spowodować brak list miejsc atrakcyjnych dla kobiet, a także, że miejsca te mogą być niedoceniane.

Inne możliwości wykorzystania tego systemu to możliwie szybkie powiadomienie firmy ubezpieczeniowej w wypadku awarii w mieszkaniu lub kolizji samochodowej. Przesyłane jest wtedy zdjęcie wraz z potwierdzeniem lokalizacji.

W przyszłości coraz więcej firm i instytucji będzie korzystało z systemu blockchain, więc również w tej dziedzinie pojawiają się możliwości jego wykorzystania.

5/5 - (2 votes)
Zapraszamy do odwiedzin naszych innych portali Ekskluzywne.net oraz LuksusoweHotele.pl

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters