Śledź nas na lub dołącz do naszego

Jak wynika z opublikowanego w ostatnim czasie raportu Europejskiego Banku Centralnego, którego tematem było cyfrowe euro, już wkrótce rozpoczną się przygotowania do jego emisji. Finalna decyzja w sprawie nowej wersji europejskiej waluty zostanie podjęta najprawdopodobniej w połowie 2021 roku.

EBC w gotowości do wprowadzenia cyfrowej waluty

Na początku października Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował szczegółowy raport dotyczący cyfrowego euro. Uwzględniono w nim m.in. wyniki badań nad skutkami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi, wprowadzenia do obiegu cyfrowej waluty Europejskiego Banku Centralnego (CBDC). Instytucja stwierdziła w dokumencie, iż doskonale zdaje sobie sprawę z konieczności gotowości do jej wprowadzenia.

Zgodnie ze stanowiskiem samego EBC, jedną z jego ważniejszych misji jest zabezpieczenie zaufania do pieniędzy. W związku z tym bank musi dołożyć wszelkich starań, aby euro zostało odpowiednio przystosowane do funkcjonowania w cyfrowej przestrzeni.

Nie można bowiem wykluczyć zaistnienia konieczności emisji cyfrowego euro. Sytuacja taka może zdarzyć się na przykład, gdy dojdzie do dużego spadku posługiwania się gotówką jako środkiem płatniczym w obrębie strefy euro, lub gdy z różnych przyczyn pozostałe metody płatności elektronicznych staną się niedostępne.

CBDC odpowiedzią na kryzys dotychczasowych systemów płatniczych

EBC bierze również pod uwagę zagrożenia płynące ze strony cyfrowych środków płatniczych pochodzących spoza strefy euro, które mogą zacząć w coraz większym stopniu wypierać znajdujące się obecnie w obrocie środki płatnicze.

To z kolei może zaburzać stabilność finansową na kontynencie. Ponadto cyfrowe euro znacząco ułatwiłoby codzienne płatności, stanowiąc jednocześnie wsparcie dla cyfryzacji gospodarki europejskiej oraz zachętę do wdrażania innowacji w obszarze płatności detalicznych.

Cyfrowe euro będzie się znacząco różniło od tradycyjnych kryptowalut, których ceny są zmienne z racji tego, że nie posiadają one ani żadnej wewnętrznej wartości, ani wsparcia ze strony jakiejkolwiek wiarygodnej instytucji. Tymczasem cyfrowe euro zostanie zaaprobowane przez bank centralny, co zwiększy jego wiarygodność.

Dalsze działania

Raport EBC jest zaledwie wstępem do dalszych działań, które doprowadzą do tego, że cyfrowe euro znajdzie się w obiegu. W najbliższych tygodniach planowane są publiczne konsultacje na temat europejskiej waluty cyfrowej oraz eksperymenty z nią związane. Podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie wejścia w życie cyfrowego projektu, planowane jest dopiero na przyszły rok.

 

5/5 - (7 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters