Śledź nas na lub dołącz do naszego

eAgronom uruchamia Solid World DAO, aby stworzyć rynek emisji dwutlenku węgla dla wstępnie certyfikowanego offsetu do walki ze zmianami klimatu Solid World DAO wzmocni rynek węglowy, tworząc przejrzysty i działający w czasie rzeczywistym mechanizm handlu wysokiej jakości wstępnie certyfikowanych offsetów emisji dwutlenku węgla Tartu,

eAgronom, producent oprogramowania do zarządzania gospodarstwem rolnym, wykorzystania sztucznej inteligencji dla rolników i technologii teledetekcji, uruchomił platformę Solid World DAO, której celem jest uczynienie walki ze zmianami klimatycznymi najważniejszym celem biznesowym na świecie.

Wykorzystując technologię blockchain, Solid World zamierza na nowo przemyśleć całą przestrzeń emisji dwutlenku węgla by rozwiązywać problemy, z którymi boryka się obecnie rynek offsetu dwutlenku węgla.

Obejmują one min. usuwanie barier w finansowaniu nowych projektów, wprowadzanie przejrzystości do procesu handlowego i podnoszenie ceny kredytów węglowych poprzez tworzenie warstwy towarowej i dostarczanie płynności na rynek. Do 2030 roku świat musi usunąć z atmosfery 23 miliardy ton CO2, aby ograniczyć globalny wzrost temperatury.

Offset emisji dwutlenku węgla będzie ważną częścią tego procesu. Świat desperacko potrzebuje pojawienia się wysokiej jakości projektów węglowych. Jednak są one trudne do wdrożenia, ponieważ muszą trwać przez okres do pięciu lat zanim przyniosą zyski. Oznacza to oznacza wysokie ryzyko i duże inwestycje początkowe dla dostawców. Ponadto dobrowolny rynek kompensacji emisji CO2 ucierpiał na reputacji, pozwalając dużym zanieczyszczającym na kupowanie tanich kredytów o wątpliwej dodatkowości w celu zrównoważenia ich emisji.

Niestety, rynek kredytów węglowych jest obecnie kontrolowany przez niewielką liczbę organizacji pozarządowych o starszej infrastrukturze i protokołach, którym brakuje szybkości, zwinności i zdolności do skalowania rynku do rozmiaru wymaganego do skutecznego wsparcia walki ze zmianą klimatu. Solid World stworzy w pełni zautomatyzowany rynek emisji dwutlenku węgla dla wstępnie certyfikowanego offsetu w web3 z potężnym protokołem blockchain. Używając zmodyfikowanego OlympusDAO,

DAO będzie wykorzystywać wysokiej jakości wstępnie certyfikowane kredyty węglowe jako aktywa rezerwowe, co umożliwi właścicielom protokołów czerpanie korzyści ze wzrostu gospodarki węglowej. Płynność zostanie wykorzystana do przedsprzedaży kredytów z nowych projektów węglowych, które wymagają finansowania. Przyczyni się to do walki ze zmianami klimatycznymi poprzez znaczne zwiększenie liczby nowych projektów węglowych poprzez podniesienie ceny i zapewnienie finansowania dostawcom od samego początku.

Solid World udzieli dostęp do platformy tylko dla projektów wysokiej jakości, które zweryfikowały dodatkowe kredyty węglowe spełniające kryteria Verra i Gold Standard. Każdy nowy rodzaj projektu węglowego zostanie sprawdzony przez społeczność i ekspertów, a stale aktualizowane dane zapewnią pełną przejrzystość wszystkich programów węglowych.

Stenver Jerkku, prezes Solid World twierdzi: „Cyfrowy świat jest niesamowity, oferując nieograniczone możliwości pilnie potrzebujemy ratunku dla naszego solidnego świata. Zmiana klimatu to największe wyzwanie, przed jakim kiedykolwiek stanęła ludzkość. Sektor prywatny musi podjąć kroki w celu rozwiązania kryzysu i jest w stanie to zrobić najlepiej, ponieważ może działać szybko i sięgać daleko. Pojawienie się Web3 otworzyło możliwość wprowadzenia radykalnych zmian w całej gospodarce węglowej, a Solid World zapewni duży impuls dzięki wstępnie certyfikowanym kredytom węglowym. Z biegiem czasu staramy się rozwiązać coraz więcej problemów z jakimi boryka się ruch na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Wstępnie certyfikowane kredyty węglowe zostaną przekształcone w warstwę towarową zwaną SCT (stała tona węgla) i osiągną dodatkowe korzyści ze wszystkich kredytów węglowych, aby sprzedać je jako NFT-s (niewymienne tokeny). Ponieważ każdy projekt węglowy jest wyjątkowy, każdy NFT będzie reprezentował jeden projekt węglowy. Daje to kupującym opcje – mogą albo wspierać cele zrównoważonego rozwoju projektu, stać się neutralnymi netto poprzez kupowanie kredytów węglowych, albo robić jedno i drugie. NFT będzie zawierać wszystkie ważne informacje na temat projektu węglowego – punkt odniesienia, dodatkowość, dane MRV, SDG-s i odniesienia do literatury naukowej.

Zostanie to osiągnięte dzięki tokenom ERC-721. Początkowo Solid World przekaże do 325 000 tokenów do obiegu w programach jeszcze przed uruchomieniem wśród pierwszych współpracowników, którzy pomogą uzupełnić protokół. Dzięki temu Solid World może zbudować platformę, finansować zespoły, dodać płynność do DEX-ów i uruchomić program płynności.

DAO zamknie swoją wczesną rundę do końca 2021 r. i uruchomi rundę publiczną w pierwszym kwartale 2022 r. Informacje dla redaktorów eAgronom eAgronom to startup AgTech, który przekształca dobrowolny rynek kompensacji emisji dwutlenku węgla i przyspiesza przejście na rolnictwo zerowe (nie produkujące dwutlenku węgla). Stworzone w Estonii w 2016 r. oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem eAgronom, sztuczna inteligencja i technologie teledetekcji pozwalają rolnikom otrzymywać wynagrodzenie za tworzenie kredytów węglowych i uzyskiwać dostęp do niższych stóp procentowych poprzez przyjmowanie zrównoważonych procesów produkcji. Pakiet produktów eAgronom mierzy, monitoruje i weryfikuje ślad węglowy w gospodarstwie, aby tworzyć wysokiej jakości kredyty węglowe dla nabywców korporacyjnych.

Solid World DAO Solid World DAO to przejrzysty i w pełni zautomatyzowany rynek emisji wysokiej jakości, wstępnie certyfikowanych kredytów węglowych, który wykorzystuje najbardziej przyjazne dla środowiska technologie blockchain i Web3, aby osiągnąć swój cel, jakim jest uczynienie zmian klimatycznych głównym celem światowej gospodarki. Używając na zmodyfikowanego OlympusDAO, wykorzystującym model płynności firmy Olympus oparty na protokole,

Solid World kupuje i sprzedaje wysokiej jakości, wstępnie certyfikowane kredyty węglowe jako aktywa rezerwowe, które umożliwiają właścicielom protokołów czerpanie korzyści ze wzrostu gospodarki węglowej, jednocześnie pomagając w realizacji nowych projektów węglowych. Solid World jest wspierany przez startup eAgronom AgTech

5/5 - (5 votes)
Zapraszamy do odwiedzin naszych innych portali Ekskluzywne.net, LuksusoweHotele.pl oraz Golabek.pl

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters