Business

Our Strategy

A team of professional accountants, financial advisors, and technology investors, we aim to provide valid data analysis, a stream of the latest financial news from all over the world as well as trending changes in the investments, stock markets etc. If you are in need of an app for data processing, we can develop it according to all the tech requirements.

We work to provide expert advice, opinion or guidance on your successful project. It doesn't matter, whether it's a startup, or a large company, or an individual project, we can guarantee the best possible business solutions and complete analysis with prognosis.

Finance Stock Market

A Crash Course

Our Team

Victor Rojas

Chief Market Analyst

An investment analyst with more than 15 years of experience, Victor was one of the first to recognize the potential of cryptocurrencies and jump on the opportunity to invest in them.

Brian Smith

Senior Accountant

A former tech blogger and crypto enthusiast. Has been following the rise of blockchain technology from its earliest days.

Andrew Moore

Analyst

The very first contributor to our blog. His background as a statistician helps Andrew analyze the market and predict emerging cryptocurrency trends.

James Lee

App Technology Consultant

Mainly interested in the tech behind the cryptocurrency boom – blockchain, James firmly believes it to be the technology of our future. He’s always ready to talk about the latest hardware and programming updates to anyone who’s willing to listen.

Contact Us
Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Realizacja Scythe Studio © 2018.

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters