Śledź nas na lub dołącz do naszego

Blockpulse jako pierwsza platforma STO, zdobyła akceptację francuskich organów nadzoru finansowego. Dla inwestorów działających na terenie tego kraju oznacza to, że mogą oni czerpać jeszcze więcej korzyści z security token offering

Zgodność regulacyjna i współpraca z Lemonway

Jako zgodna regulacyjnie platforma STO, Blockpulse znacząco poszerzyła zakres przysługujących jej praw. Rejestracja przez ACPR Banque de France (instytucja odpowiedzialna na nadzór działalności finansowej) otworzyła także nowe możliwości dla obrotu euro, a mowa tu przede wszystkim o płatnościach za narzędzia finansowe, przelewy oraz emisję tokenów.

Francuskie organy regulacyjne rozpoczęły otwartą politykę integracji STO już w ubiegłym roku, nie kryjąc przy tym, iż żywią z tym sektorem wielkie nadzieje.

W procesie rejestracyjnym platformie towarzyszył jest partner, czyli firma Lemonway, będąca jednym z najbardziej liczących się dostawców rozwiązań płatności cyfrowych dedykowanych platformom inwestycyjnym.

Dzięki nawiązanej współpracy możliwe było uproszenie systemów biznesowych, obejmujących m.in. strategię dostępu do możliwości zarządzania przez firmy przepływami pieniężnymi oraz papierami wartościowymi w tym samym łańcuchu bloków.

W planach jest również automatyzacja działań krytycznych poprzez wykorzystanie inteligentnych kontraktów. Rozwiązanie to można zastosować podczas płatności, weryfikacji inwestorów oraz emisji tokenów. Lemonway dostarcza Blockpulse wysokiej jakości usług KYC/LCBFT, jak i wspiera platformę w wywiązywaniu się z unijnych regulacji.

Zobacz również: Liderzy sektora Security Token dzielą się swoimi przewidywaniami na rok 2020

O Blockpulse

Blockpulse to francuski start-up utworzony w 2018 roku. Celem jaki przyświecał twórcom platformy było opracowanie uniwersalnego zestawu narzędzi dla społeczności STO.

Rozwiązania przez nią tworzone ukierunkowane są przede wszystkim na pozyskiwanie funduszy oraz zarządzanie inwestycjami.

Firmy korzystające z usług Blockpulse mogą liczyć na pomoc w tworzeniu dokumentacji prawnej, podpisów prawnych, tabel limitów, realizowaniu płatności online, a także rejestrowaniu ruchów akcji. Obecnie z usług platformy mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Francji, jednak w planach jest poszerzenie działalność o Kraje Beneluksu oraz Hiszpanię.

5/5 - (1 vote)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters