Śledź nas na lub dołącz do naszego

Rynek cyfrowych finansów rośnie w siłę w Ameryce Południowej. Paxful, globalna platforma handlowa P2P, przeprowadziła w ostatnim czasie ankietę, która wykazała, że bitcoiny i krytpowaluty uznawane są w Argentynie za jeden ze skuteczniejszych mechanizmów oszczędzania.

Argentyńczycy celują w kryptowaluty

Paxful jest rynkiem, umożliwiającym handel bitcoinami P2P. Zaledwie kilka tygodni temu, największy ruch handlowy na platformie odnotowano właśnie w Argentynie.

Jest to kraj, który od dłuższego czasu jest pogrążony w kryzysie finansowym, a jego waluta ulega ciągłej dewaluacji. Od 2014 roku w Argentynie odnotowuje się sukcesywny wzrost stopy inflacji.

W ubiegłym roku wyniósł on ponad 55%, i choć aktualnie obserwuje się jej spadek o blisko 40%, to wciąż należy traktować ją jako wysoką. Taki stan rzeczy wiąże się z określonymi następstwami, a jednym z nich jest stopniowe odchodzenie Argentyńczyków od oszczędzania w peso – coraz większą popularność zyskują w tym względzie bitcoiny i kryptowaluty,

Badanie ankietowe Paxful

Przeprowadzona w lipcu 2020 roku na zlecenie Paxful ankieta wykazała, że mieszkańcy Argentyny są w większym stopniu skłonni do podejmowania nowych form inwestycji. Główną ku temu pobudką jest chęć zabezpieczenia wartości zgromadzonych oszczędności.

Ponad 73% respondentów wskazało, że w ich opinii, wobec panującej aktualnie sytuacji ekonomicznej, to kryptowaluty stanowią najskuteczniejszy sposób nie tylko na oszczędzanie, ale i na ochronę zgromadzonych funduszy.

Aż 69,5% ankietowanych przyznało, że ma już za sobą doświadczenie z inwestowaniem w kryptowaluty, a 42,7% wskazało, iż kierowało się wyższym poziomem bezpieczeństwa, jakie zapewniają cyfrowe waluty. 67,8% badanych uznało, że inwestycje w kryptowaluty są bardzo bezpieczne.

Jedynie 30,5% uczestników badania zadeklarowało, że nigdy nie inwestowali w waluty cyfrowe. Wskazywali przy tym na następujące przyczyny: brak odpowiedniej wiedzy w tym zakresie, brak środków na inwestycję, obawy związane z nieznaną walutą.

Paxful rośnie w siłę

Bieżący rok przyniósł zatem dość duży wzrost operacji realizowanych za pośrednictwem platformy Paxful, przy czym zainteresowanie nią znacząco wzrosło od momentu wybuchu pandemii COVID-19. Jednocześnie stała się ona nową, atrakcyjną alternatywą inwestycyjną, zapewniającą jednocześnie wolność finansową.

5/5 - (4 votes)

Tokeny.pl to portal kryptowalut prowadzony przez zespół krypto entuzjastów. Głównym obszarem naszego zainteresowania są kryptowaluty, tokeny, tokeny personalne jak również technologia blockchain. Na łamach naszego serwisu będziemy prezetować niezależne recenzje kryptowalut oraz ciekawe artykuły z rynku. Dodatkowo prezentujemy aktualne kursy wszystkich krytowalut. Na stronie znajduje się również wielofunkcyjny kalkulator kryptowalut jak również walut tradycyjnych.

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut tokeny.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Tokeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2019 Tokeny.pl

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters